Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE733 Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını öğrenmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fosnot, C.T. (2007). Oluşturmacılık: teori, perspektifler ve uygulama (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2005.) Philips, D.C., & Soltis, J.F. (2005). Öğrenme: Perspektifler (S. Durmuş, Çev.). Ankara: Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2004.) Schunk, D.H.(2009). Öğrenme teorileri: Eğitimsel bir bakış (M. Şahin, Cev.). Ankara Nobel. (Orijinal çalışma basım tarihi 2008.) Ulgen, G. (2004). Kavram geliştirme. Ankara: Nobel Gredler, M. E. (2001). Learning and Instruction: theory into practice. New Jersey: Prentice-Hall Ulgen, G. (1995). Eğitim psikolojisi: Kavramlar, ilkeler, yöntemler, kuramlar ve uygulamalar. Ankara:Nobel Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ve uygulama örnekleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 5 15 75
10 Tartışma 4 6 24
11 Soru-Yanıt 5 5 25
12 Takım/Grup Çalışması 3 7 21
20 Rapor Hazırlama 2 10 20
21 Rapor Sunma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını tanımlar.
2 fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını tanımlar.
3 fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını tanımlar.
4 fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını tanımlar.
5 probleme dayalı öğrenme yaklaşımını yorumlar.
6 probleme dayalı öğrenme yaklaşımını yorumlar.
7 probleme dayalı öğrenme yaklaşımını yorumlar.
8 probleme dayalı öğrenme yaklaşımını yorumlar.
9 ara sınav
10 örnekler sunar.
11 örnekler sunar.
12 örnekler sunar.
13 örnekler sunar.
14 örnekler sunar.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447060 fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımını tanımlar.
2 1447073 probleme dayalı öğrenme yaklaşımını yorumlar.
3 1447083 örnekler sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75773 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75774 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75775 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75783 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 75782 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 75781 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 75780 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 75779 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75776 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75777 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75778 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.