Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE734 Fen Eğitiminde Ölçme Aracı Geliştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

fen eğitiminde ölçme aracı geliştirebilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bazeley, P., & Richards, L. (2000) The NVivo qualitative project book. London: Sage, 199 pages di Gregorio, S. (2000) Using NVivo software for literature reviews. Paper presented at the Strategies in Qualitative Research: Issues and results from analysis using QSR NVivo and NUD*IST, The Institute of Education, University of London. Richards L. (1999) Using NVivo in Qualitative Research, London: Sage, 231 pages Kuş Saillard E. (2009) Nvivo 8 ile nitel araştırma projeleri, Ankara, Anı yayıncılık, 144 sayfa Baş T., Akturan U. (2008) Nitel Araştırma Yöntemleri, Nvivo 7.0 ile Nitel Veri Analizi, Ankara: Seçkin yayıncılık, 184 sayfa Kuş Saillard E. (2006) Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: Örnek Program NVivo2 ile Gösterimler, Ankara: Anı Yayıncılık Kuş Saillard E. (2006). Nitel Araştırmalarda Veri Analiz Süreci ve Bilgisayar Programlarının Katkıları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 51-76

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

fen eğitiminde ölçme aracı geliştirme basamaklarını öğrenme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 11 55
11 Soru-Yanıt 6 10 60
12 Takım/Grup Çalışması 4 8 32
20 Rapor Hazırlama 2 6 12
21 Rapor Sunma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ölçme aracı geliştirme ile ilgili bilgileri öğrenir.
2 ölçme aracı geliştirme ile ilgili bilgileri öğrenir.
3 ölçme aracı geliştirme ile ilgili bilgileri öğrenir.
4 ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanır.
5 ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanır.
6 ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanır.
7 ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanır.
8 fen eğitiminde bir ölçme aracı geliştirir.
9 ara sınav
10 fen eğitiminde bir ölçme aracı geliştirir.
11 fen eğitiminde bir ölçme aracı geliştirir.
12 fen eğitiminde bir ölçme aracı geliştirir.
13 fen eğitiminde bir ölçme aracı geliştirir.
14 fen eğitiminde bir ölçme aracı geliştirir.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447148 ölçme aracı geliştirme ile ilgili bilgileri öğrenir.
2 1447168 ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanır.
3 1447169 fen eğitiminde bir ölçme aracı geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75773 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75774 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75775 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75783 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 75782 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 75781 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 75780 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 75779 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75776 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75777 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75778 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.