Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE701 Biyoloji Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Fen Eğitiminde laboratuar uygulamaları teorik bilgilerin pratikte uygulanması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle yapılan deneylerle disiplinler arası uygulama yapılması hem bilgi transferine hemde bilginin yaşama dönüştürülmesini kolaylaştırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın Dağıtım. Ankara. [2]Aydın F., Polat M., Bertiz H. Ve Bahar M. (2011). Fen Ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları 1-2. Pegem Yay. Ankara. [3]İçelli, O., Polat, R. ve Sülün, A. (2007). Fen Bilgisi Uygulama Laboratuarlarında Yaratıcı Proje Desenleri 1. Maya Akademi Yay. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen Eğitiminde deneysel uygulamalar, Fen Eğitiminde biyoloji deneyleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 6 84
28 Makale Kritik Etme 5 9 45
29 Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen eğitiminde laboratuar kullanımı
2 Fen eğitiminde laboratuar kullanımı
3 Fen eğitiminde laboratuar kullanımı
4 Fen eğitiminde biyoloji deneylerinin tasarlanması
5 Fen eğitiminde biyoloji deneylerinin tasarlanması
6 Fen eğitiminde biyoloji deneylerinin tasarlanması
7 Fen eğitiminde biyoloji deneylerinin tasarlanması
8 Fen eğitiminde biyoloji deneylerinin tasarlanması
9 ara sınav
10 Fen Eğitimde biyoloji deneylerinin değerlendirilmesi
11 Fen Eğitimde biyoloji deneylerinin değerlendirilmesi
12 biyolojinin günlük yaşamdaki önemi
13 biyolojinin günlük yaşamdaki önemi
14 biyolojinin günlük yaşamdaki önemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450777 Fen eğitiminde deneysel uygulamaların önemini açıklar
2 1450778 Fen eğitiminde biyoloji deneyleri tasarlar
3 1450832 Fen eğitiminde fizik deneyleri uygular
4 1450834 Fiziksel uygulamaları günlük yaşamla ilişkilendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75773 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75774 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75775 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75783 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 75782 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 75781 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 75780 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 75779 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75776 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75777 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75778 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.