Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE721 Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kavram geliştirme zihinsel süreçlerinin ve kavramların ve kavramlar arası ilişkilerin bilimdeki yerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erol TAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Aydoğdu, M.(2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. 2. Novak, J. D. and Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn- Cambridge University Pres. UK. 3. Çepni, S., Ayas, A., Akdeniz, A.R, Yiğit, N., Özmen, H., Ayvacı, H.Ş. (2007). Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegama Yayıncılık. 4. Novak, J. D. (1998). Learning, Creating and Using Knowledge: Concept maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kavramın tanımı, kavram geliştirme süreçleri, fen bilimleri eğitiminde kullanılan kavram öğretim yöntemleri, kavram haritaları, anlam çözümleme tabloları, bilgi haritaları, kavram yanılgıları, kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi, kavramsal değişim, kavramsal değişim metinleri, öğrenme teorileri, yapısalcı öğrenme teorisi, öğrenme halkası yaklaşımı, çoklu zeka teorisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramsal gelişim ve öğrenmedeki yeri ve öneminin öğretilmesi
2 Kavramın tanıtımı, kavram geliştirme türleri ve süreçleri,
3 Kavramlar arası aşamalılık ve ilişkiler
4 Fen bilimleri eğitiminde kullanılan kavram öğretim yöntemleri
5 Kavramsal öğretim ve kavram haritaları
6 Kavramsal öğretim ve anlam çözümleme tabloları
7 Kavram ağları tekniği ile fen ve teknoloji öğretimi
8 Zihin Haritaları tekniği ile fen ve teknoloji öğretimi
9 Ara Sınav
10 Öğrencilerde mevcut kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi tekniklerinin temel özellikleri
11 Kavramsal değişim, kavramsal değişim metinleri
12 Kavramsal gelişim ve öğrenme teorileri
13 Yapılandırmacı öğrenme teorisi ve kavramsal öğrenme
14 Öğrenme halkası yaklaşımı, Çoklu zekâ kuramına dayadı kavram öğretme teknikleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226113 Kavram geliştirme sürecini kavrar.
2 1226120 Kavramlar arasındaki ilişkilerin önemini kavrar.
3 1226140 Kavramların bilimdeki önemini bilir.
4 1226142 Kavram öğrenme ve öğretmede ana yaklaşımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.