Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE723 Web Destekli Fen ve Teknoloji Öğretimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Web-Destekli Fen ve Teknoloji Öğretiminin Türkiye ve dünyadaki gelişiminin kavratılması, alan, alan eğitimi ve teknoloji bilgisinin koordineli olarak kullanma bilgi ve becerisini bu alanda çalışma yapacak olan yüksek lisans öğrencilerine kazandırabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erol TAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Taş, Erol., 2006. Web Tasarımlı Bir Fen Bilgisi Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 2. Gordon, D. P., 2003. Learning effectiveness: A Comparative Study Between Web-Based and Traditional on-Campus Courses, Unpublished Doctorate Thesis, Nevada University. 3. Özçelik, E., 2002. The use cognitive tools in web-based learning environments: a case study, Yüksek Lisans Tezi, O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

WEB destekli fen öğretiminin fen sınıflarında kullanılması, WDFÖ’nin teorik temelleri, alan bilgisi, alan eğitimi bilgisi, teknoloji bilgisi, web destekli materyalleri geliştirme, amaca yönelik fen kavramlarının tasarımı, WEB sayfalarının dizaynı, WEB destekli kavram haritalarının geliştirilmesi, WEB destekli anlam çözümleme tabloların geliştirilmesi, WEB destekli animasyon kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 5 65
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 6 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknoloji destekli fen öğretimin tarihsel gelişimi
2 Teknoloji destekli fen eğitim türleri ve bunların avantaj ve dezavantajları
3 Web destekli fen öğretiminin fen sınıflarında kullanılma şekilleri
4 Web tasarımlı materyallerin tasarımında kullanılan programlama dilleri
5 HTML ile ilgi temel konular
6 Farklı HTML uygulamaları
7 Dreamweaver programlarının temel özellikleri
8 Dreamweaver programı ile ilgili tasarım uygulamaları
9 Ara sınav
10 Photoshop ve Fireworks programlarının temel kullanımı
11 Photoshop ve Fireworks programlarının web dizaynında yaygın kullanımlarıyla ilgili uygulamalar
12 Flash programının temel özellikleri
13 Yaygın flash uygulamaları ve materyal tasarımında kullanılması
14 Amaca yönelik flash tabanlı animasyonların tasarımı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226178 WEB destekli öğretimin fen öğretimine katkısını kavrar.
2 1226160 WEB destekli fen eğitiminin tarihsel gelişimini kavrar.
3 1226167 Bugünün web destekli öğretim sınırlarını tespit eder.
4 1226171 WEB destekli öğretimin diğer öğretim yöntemlerine göre üstün taraflarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.