Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE708 Kavram Öğretiminde Şematik Uygulama 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kavram öğretimi ve kavram geliştirmede öğretim teknik ve stratejilerinin kullanımını öğretmek, fenle ilgili yanlış kavram oluşumunun engellenmesini sağlamak amacıyla temel bilgiler oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Handan Güneş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Atasoy, B. ,(2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın. Ankara. 2)Aydoğdu, M.,(2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. 3)Demirel, Ö.,(2006). Eğitimde Yeni Yönelimler. Pagema Yayıncılık. Ankara. 4)Gilbert, J.K., Watts, D.M.,(1983). Concepts, Misconceptions and Alternative Conceptions, Studies in Science Education, 10,67-98. 5) Novak, J. D. and Gowin, D. B. ,(1984). Learning how to learn- Cambridge University Pres. UK. 6)Akgün Ş.,(2001).Fen Bilgisi Öğretimi. Pagema Yayıncılık. Ankara. 7)Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. ,(2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pagema Yayıncılık. Ankara. 8)İlköğretim Fen Öğretimi, YÖK – DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. 9)Topsakal, S. ,(1999). Fen Öğretimi. Alfa Yayıncılık. İstanbul. 10) Gabel, D. L.,(1994). Handbook Of Research On Science Teaching And Learning, Macmillan, New York. 11) Presley, M. and McCormick, C., (1995). Cognition, Teaching and Assessment, New York: HarperCollins 12) Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. M.E.B. Yayınları. İstanbul. 13) National Research Council (NRC), (1996). National science education standards.Washington, DC: National Academy Press. 14) Zimmerman, B.J. and Schunk, D.H. (2001). Self-regulated learning and academic achievement: theoretical perspectives. Mahwah, N. J., Erlbaum. 15) Uşun, S., 2000. Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegema Yayıncılık, Ankara. 16) Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. 17) Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı., Pagem Yayıncılık Basımevi. Ankara. 18) Aydoğdu, M., Kesercioğlu, T., Orhan, A.T., Balım, A.G., Kıyıcı, F.B., Bağ, H., Mutlu, M., Uşak, M., Doğru, M., Hevedanlı, M., Yetişir, M.İ., Yenice, N., Serin, O., Bozkurt, O., Karamustafaoğlu, O., Olgun, Ö.S., Efe, R., Karamustafaoğlu, S.,Yaman, S., 2005. İlköğretimde Fen Ve Teknoloji Öğretimi. (Editörler: M. Aydoğdu, T. Kesercioğlu), Anı Yayıncılık, Ankara. 19) Çepni, S., Ayas, A., Akdeniz, A.R, Yiğit, N., Özmen, H., Ayvacı, H.Ş., 2007. Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi. (Editör: S. Çepni), Pegema Yayıncılık, Ankara. 20) Demirel, Ö., 2002. Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Pegema Yayıncılık, Ankara. 21) Erbil, O.,( 2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Milli Eğitim Basımevi, Ankara. 22) Kutlu, O., Bozkurt, M.C., 2003. Okulda ve Sınavlarda Adım Adım Başarı. Çizgi Kitapevi, 242 s, Konya. 23) MEB., (2006). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıflar Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ve Kılavuzu. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi, 81 s, Ankara. 24) National Education Association, (1993). Student portfolios. Washington, D.C., National Education Association. 25) Stiggins, R.J., (1994), Student-Centered Classroom Assessment. Merrill Publishing Co, New York. 26) Tan, Ş., Erdoğan, A., 2004. Öğretimi Planlama Ve Değerlendirme. Pegema Yayıncılık, Ankara. 27) Atılgan, H., Doğan, N., Kan, A., 2006. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme . (Editör: Hakan Atılgan). Anı Yayıncılık, Ankara 28)Ausubel, D. P. (1968). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune& Stratton, Inc. 29) Brown, C. R. (1995). The Effective Teaching of Biology. London and New York: Longman. 30) Carin, A. A. (1997). Teaching Modern Science 7th edition. Prentice-Hall Inc, New Jersey, USA. 31) Kaya, O. N. ve Ebenezer, J. V. (2003). A Longitudinal Study of the Effects of Concept Mapping and Vee Diagramming on Senior University Students Achievement Attitudes and Perceptions in Science Laboratory. Paper Presented at the Annual Conference of the National Association for Research in Science Teaching (NARST, USA), Pliladelphia, March. 32) Fernandez,A., Palcing, K. (2000). Teaching Strategies and Resources Examples http://acience.universe.edu.au/school/tutes/tsr/lig2000.pdf 33) Novak, J. D. (1998). Learning, Creating and Using Knowledge: Concept maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 34) http://www.tojet.net/articles/4410.htm 35)http://www.tojet.net/articles/4112.htm gibi ders ile ilgili yapılan çalışmalara ulaşılabilecek internet adresleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkeleri; Kavramın tanımı ve kavramların sınıflandırılması, kavramlar arası ilişkiler ve kavramsal sistemler; Kavramların özellikleri ve kavramların aşamalılığı; Kavram öğrenme yolları ve kavram öğrenme sınırlılıkları; Kavram öğretimi ve kavram oluşturma becerilerinin kazandırılması; Kavram geliştirme süreçleri; Kavram yanılgıları ve kavram yanılgılarının giderilmesi; Fen bilgisi eğitiminde eğitim ve kitle iletişim araçları ve kullanımı, Anlam çözümleme tabloları ,kavram ağları, kavram haritaları, zihinsel şemalar,V diyagramı, öğretim halkaları, çatışma haritaları, çizimler ve benzerleri nedir ve anlamlı öğrenmedeki rolü; Ders kapsamında yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 14 25 1
6 Uygulama/Pratik 14 25 1
20 Rapor Hazırlama 1 25 1
29 Bireysel Çalışma 14 25 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 22 22
21 Rapor Sunma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2 Fen bilgisi eğitiminin tanımı, kapsamı, önemi, amaçları ve temel ilkeleri,
3 Kavramın tanımı ve kavramların sınıflandırılması,
4 Kavramlar arası ilişkiler ve kavramsal sistemler,
5 Kavramların özellikleri ve kavramların aşamalılığı,
6 Kavram öğrenme yolları ve kavram öğrenme sınırlılıkları,
7 Kavram öğretimi ve kavram oluşturma becerilerinin kazandırılması,
8 Kavram geliştirme süreçleri,
9 Kavram yanılgıları ve kavram yanılgılarının giderilmesi
10 Fen bilgisi eğitiminde eğitim ve kitle iletişim araçları ve kullanımı,
11 Anlam çözümleme tabloları ,kavram ağları, kavram haritaları nedir, anlamlı öğrenmedeki rolü,
12 Anlam çözümleme tabloları ,kavram ağları, kavram haritaları nedir, anlamlı öğrenmedeki rolü,
13 Zihinsel şemaları, V diyagramı ve çizimler nedir, anlamlı öğrenmedeki rolü,
14 Zihinsel şemaları, V diyagramı ve çizimler nedir, anlamlı öğrenmedeki rolü,
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90337 1450923 Kavramın tanımı ve kavramların sınıflandırılmasını anlar ve açıklar.
90338 1450925 Kavramlar arası ilişkiler ve kavramsal sistemleri anlar ve farklılıkları belirler, kavramların özellikleri ve kavramların aşamalılığını anlar ve açıklar.
90340 1450929 Kavram öğrenme yollarıı,kavram öğrenme sınırlılıklarını, kavram öğretimi ve kavram oluşturmayı anlar ve yorum yapar
90342 1450930 Kavram geliştirme süreçlerini anlar ve yorum yapar.
90344 1450943 Kavram yanılgılarını ve kavram yanılgılarının giderilmesini anlar ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75773 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 75774 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 75775 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 75783 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 75782 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 75781 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 75780 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 75779 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 75776 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 75777 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 75778 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
90337 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4
90338 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4
90340 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4
90342 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4
90344 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek