Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE714 Eğitimde Kliniksel Denetleme Metodları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

eğitimde kliniksel denetleme metodlarını sunmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Books and papers related to the subject being studied Reference books containing information related to the subject being studied

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

eğitimde kliniksel denetleme metodlarını açıklamak, örnekler sunmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 5 15 75
10 Tartışma 4 8 32
11 Soru-Yanıt 5 5 25
12 Takım/Grup Çalışması 2 6 12
20 Rapor Hazırlama 2 6 12
21 Rapor Sunma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını tanır
2 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını tanır
3 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını tanır
4 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını tanır
5 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını araştırır
6 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını araştırır
7 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını araştırır
8 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını araştırır
9 ara sınav
10 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını tartışır
11 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını tartışır
12 eğitimde kliniksel denetleme metodlarını tartışır
13 kliniksel denetleme metodlarına örnekler sunar
14 kliniksel denetleme metodlarına örnekler sunar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221561 kliniksel denetleme metodlarını tanır
2 1221568 kliniksel denetleme metodlarını araştırır
3 1221576 kliniksel denetleme metodlarını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.