Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İFBE731 Fen Eğitimi İçin Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Eğitim teknolojisinin öneminin kavranılarak ve öğretim yöntem ve tekniklerinden faydalanılarak materyal tasarlama, geliştirme ve kullanma becerisinin kazanılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. M. Handan GÜNEŞ

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Takip edilen ana kaynak: 1)Yanpar, T. (2006), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Anı Yayıncılık. Ankara. Önerilen diğer kaynaklar: 1)İşman, A. (2005), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PEGEM- Sempati Yayınları. Ankara. 2) Demirel, Ö., Seferoğlu, S.S. ve Yağcı, E. ,(2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pagema Yayıncılık. Ankara. 3) Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. Yararlanılabilecek diğer kaynaklar: 1)Atasoy, B. ,(2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Asil Yayın. Ankara. 2)Aydoğdu, M.,(2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. 3)Demirel, Ö.,(2006). Eğitimde Yeni Yönelimler. Pagema Yayıncılık. Ankara. 4) Gabel, D. L.,(1994). Handbook Of Research On Science Teaching And Learning, Macmillan, New York 5) Uşun, S., 2000. Dünyada ve Türkiye'de Bilgisayar Destekli Öğretim. Pegema Yayıncılık, Ankara. 6) Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı., Pagem Yayıncılık Basımevi. Ankara. 7)Erbil, O.,( 2003). Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 6 84
8 Rehberli Problem Çözümü 8 3 24
22 Proje Hazırlama 1 16 16
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 2 16 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı, temel kavramlar, teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi.
2 Öğrenme kuramları; Yeni MEB programının değerlendirilmesi; Assure Modeli,
3 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmenin nitelikleri ve öğretmen yetiştirme;
4 İletişim ve eğitim; Öğretim araçları; Materyal çeşitleri; Yaygın materyal türleri
5 Materyal tasarlama ve hazırlama ilkeleri;
6 Etkinlik ve materyal örneklerinin incelenmesi; Materyallerin değerlendirilmesi
7 Eğitim ve öğretimde bilgisayar ve internetin yeri ve önemi
8 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
9 Ara sınav
10 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları,
11 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
12 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
13 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
14 Materyal tasarlama ve geliştirme uygulamaları.
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5207 1226272 Yaygın materyal türlerini ve özelliklerini tanımlar ve karşılaştırır.
8524 1226253 Ortama ve amaca göre materyal tasarlar, geliştirir ve kullanır.
15137 1226255 Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirmede öğretmen niteliklerini açıklar ve uygular
15293 1226269 Öğrenme kuramlarını tanımlar ve yeni MEB programını tartışır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68041 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 68042 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 68043 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 68051 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
5 68050 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
6 68049 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
7 68048 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
8 68047 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
9 68044 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
10 68045 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
11 68046 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.