Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES704 Gelişmiş Antrenman Bilgisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste kişisel antrenörlerin sahip olması gereken egzersiz fizyolojisi, anatomi, beslenme, genel ve özel antrenman bilgisi gibi temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Blue Vision Fitness Akademi, Personal Fitness Tranier Kitabı (Ed. Naumman Mazıcıoğlu), 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kişisel antrenörlüğün temel kavramı ve önemi anlatıldıktan sonra, egzersiz programının hazırlanması, ölçme-değerlendirme, kardiorespretuvar egzersiz, kuvvet antrenmanlarının tasarlanması, esnekliklik gibi özeliklerin antrene edilmesi konuları anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
3 Bütünleme Sınavı 0 0 1
35 Quiz 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 7 7
12 Takım/Grup Çalışması 7 5 35
28 Makale Kritik Etme 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel antrenörlük dersinin tanıtımı
2 Kişisel antrenörlük kavramı ve önemi
3 Sağlıklı bireyler için program hazırlama
4 Test, ölçme ve değerlendirme
5 Sağlık taraması
6 Beslenme
7 Ara sınav
8 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
9 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
10 Kassal kuvvet ve dayanıklılık
11 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
12 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
13 Esneklik antrenmanlarının tasarlanması
14 Özel popülasyon ve sağlık sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235435 Kişisel antrenörlüğün önemini tanımlar.
2 1235436 Sağlıklı bireyler için program hazırlar.
3 1235437 Kardiorespretuvar egzersiz yaptırır.
4 1235438 Kuvvet antrenmanlarının tasarlar.
5 1235439 Esneklik antrenmanlarının tasarlar.
6 1235440 Özel popülasyon ve sağlık sorunlarını bilir egzersiz programını hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67454 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67455 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67456 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67457 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67459 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 67458 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 67460 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67463 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 67462 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67461 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 67465 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 67464 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4
2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek