Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES708 Rekreasyon Faaliyet Alanlarının Planlanması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Rekreasyon Planlamasına Yönelik Genel Kavramların Tanıtılması Rekreasyon Planlama Sürecine İlişkin Tanımlayıcı Bilgilerin Verilmesi Rekreasyonel Planlamaya Yönelik Farklı Yaklaşımların Tanıtılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehmet ÇEBİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karaküçük S. Rekreasyon. 6. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, 2008. Başaran Z. Rekreasyon Oyunları ve Alıştırmaları. Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2005. Tekin A. Rekreasyon. Ata Ofset Matbaacılık, 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rekreasyon Planlamasına Yönelik Genel Kavramların Ve Açık Hava Rekreasyon Tiplerinin Tanıtılması. Rekreasyon Planlama Sürecinin Tanımlanması. Doğal Ve Kültürel Kaynak Değerlerinin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Tanıtılması. Rekreasyon Planlamalarında Kaynak Oluşturan Başlıca Doğa Formlarına İlişkin Kavramların, Ayrılma Kriterleri Ve Planlama Kriterlerinin Tanıtılması. Rekreasyon Planlamasına Yönelik Güncel Yaklaşımlarının Tanıtılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 40 1 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 40 2 80

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rekreasyon Tanımları, Rekreasyonun Özellikleri 1. Hafta(Rekreasyon Tanımları - Rekreasyonun Özellikleri)MC.docx
2 Rekreasyon Çeşitleri 2. Hafta(Rekreasyon Çeşitleri)MC.docx
3 Rekreasyon Eğitimi 3. Hafta(Rekreasyon Eğitimi)MC.docx
4 Rekreasyon Planlaması 4.Hafta(Rekreasyon Planlaması)MC.docx
5 Rekreasyon Planlamasının Aşamaları 5. Hafta(Rekreasyon Planlamasının Aşamaları)MC.docx
6 Rekreasyon Programlaması 6. Hafta(Rekreasyon Programlaması)MC.docx
7 Ara Sınav 7. Hafta(Ara Sınav)MC.docx
8 Rekreasyon Programlaması Sınıflandırma Sistemleri 8. Hafta(Rekreasyon Programlaması - Sınıflandırma Sistemleri)MC.docx
9 Rekreasyon Programlaması Yaklaşımları 9. Hafta(Rekreasyon Programlaması Yaklaşımları)MC.docx
10 Rekreasyonda Program Geliştirme ve Planlama 10. Hafta(Rekreasyonda Program Geliştirme ve Planlama)MC.docx
11 Standartlara Göre Programlama 11. Hafta(Standartlara Göre Programlama)MC.docx
12 Program Değerlendirme ve İlkeleri 12. Hafta(Program Değerlendirme ve İlkeleri)MC.docx
13 Türkiye’de Rekreasyonun Tarihçesi 13. Hafta(Türkiye’de Rekreasyonun Tarihçesi)MC.docx
14 Türkiye’de Rekreasyonel Durum 14. Hafta(Türkiye’de Rekreasyonel Durum)MC.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235853 Rekreasyon Planlamasına yönelik kavramları tanımlayabilme
2 1235856 Rekreasyon Planlama süreci hakkında bilgi sahibi olma ve değerlendirebilme
3 1235854 Rekreasyon Planlamasına yönelik farklı yaklaşımlara hakim olma
4 1235855 Farklı içeriklerdeki rekreasyon alanlarına yönelik ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67454 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67455 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67456 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67457 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67459 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 67458 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 67460 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67463 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 67462 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67461 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 67465 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 67464 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
2 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 3 3
3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3
4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek