Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES709 Sporda Gelişmiş Performans Testleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sporcuların fiziksel, fizyolojik ve psikolojik özelliklerin ölçülmesi ve antrenman sonuçlarının değerlendirilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual, Wolters Kluwer,Lippincott Williams &Wilkins, 2008. C. John.Gore (Ed), Ausrtalian Sports Commission, Physiological Tests for Elite Athletes, Human Kinetics, ISBN:0-7360-0326-6, 2000. Debra J.R. A Multilevel Approach to Study of Motor Control and Learning, Ally&Bacon,1997. J.R.Morrow, A.W.Jakson, J.G.Disch, D.P.Mood, Mood, Measurement and Evaluations in Human Performance,HumanKinetics,1995. Peter j. Maud, Carl Foster, Physiological Assesment of Human Fitness, Human Kinetcs 1995. Vivian H.Heyward, Advanced Fitness Assessment and Exercise prescription, human Kinetics 2002. Edward m. Winter, Andrew M. Jones, R.C. Richarda Davison, Paul D. Bromley, Tom H.Mercer, Sports And Exercise Physiology Testing,Routlege, ISBN10:0-415-36140-0, 2007. Adnan Kamar, Sporda Yetenek Beceri ve Performans Testleri, Nobel, ISBN:975-591-513-3, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme ve değerlendirme planlama, ölçme ve değerlendirmede bilgisayar kullanımı, fiziksel uyğunluğu değerlendirme uygulamaları,aerobik gücün ölçülmesi ( Direk), aerobik gücün ölçülmesi (İndirek ),kan laktatı ve respiratuar sistem ölçümleri, anaerobik güç ve kapasite ölçümleri, hareket genişliğinin ölçümü, antropometrik ölçümler , motor yeteneğin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sürat, dayanıklılık , kuvvetin değerlendirilmesi, reaksiyon-hareket-tepki zamanı ölçümü, gençlerde ve yetişkinlerde fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi, sporda psikolojik ölçüm ve değerlendirmeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 28 2 56
6 Uygulama/Pratik 22 2 44
7 Laboratuvar 22 2 44

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Egzersiz Labaratuvarının uygunluk prensipleri
2 Testler öncesi hazırlık çalışmaları
3 Sporcuların aerobik güç ve anaerobik kapasitesinin tahmini
4 Kan laktik asit seviyesindeki değişimler
5 Antropometrık değerlendirme protokolleri
6 Kan örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
7 Performans için esneklik ülçümü ve sakatlıktan korunma prensileri
8 Ara sınav
9 Maksimal oksiyen tüketiminin belirlenmesi
10 Takım sporlarında fizyolojik değerlendirme protokolleri
11 Güç ve Kuvvetin değerlendirmelerinin tanımlanması
12 Sporcuların Değerlendirilmesinde izometrik testlerin sınırlılıkları
13 İzometrik kuvvet test ekipmanlarıyla kuvvetin değerlendirilmesi
14 İzoinertial Kuvvetın değerlendirme kriterleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234812 Beden kompozisyonu ve antropometrik testleri uygulayabilir ve değerlendirebilir
2 1234813 Spor Branşına özgü fizyolojik özellikleri belirler ve test uygulayabilir , değerlendirebilir.
3 1234814 Fiziksel ve fonksiyonel kapasiteleri ölçen saha tesylerini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
4 1234815 Fiziksel ve fonksiyonel kapasiteleri ölçen laboratuar testelrini uygulayabilir ve değerlendirebilir.
5 1234816 Test öncesi hazırlık koşullarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67454 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67455 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67456 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67457 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67459 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 67458 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 67460 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67463 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 67462 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67461 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 67465 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 67464 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek