Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES711 Türk Kültürü ve Spor Tarihinde Alan Araştırmaları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Sporlarını Tanımak ve Günümüze Kültür Değeri Olarak Aktarmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Spor Tarihi (Geleneksel Aba - Şalvar Güreşlerimiz), Haydar İşler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Sporlarının (Güreş,Ok,Atlı Sporlar,Koşu,Ağırlık Kaldırma vb..) Yöresel ve Bölgesel Farklılıklarını da İçine Alacak Şekilde Bilgilenilmesini Sağlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 25 4 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk insanoğlunun var olduğu günlerde yaşayış şekilleri ve yerleşik hayata geçiş süreci
2 Türkler ve Spor
3 Boş zaman olgusunun yaratılması ve buna bağlı olarak oyunlardaki artış.
4 İlk uygarlıklarda ve ilk medeniyetlerde hangi oyunlar oynandığı.
5 Oyunların spora nasıl dönüştüğü
6 Yerleşik hayata geçtikten sonra toplumsallaşma süreci.
7 ARA SINAV
8 Güreş, Kılıç
9 Koşular
10 Gökbörü-Kızbörü-Beyge-Tepük
11 Cirit-Çöven
12 Halk Oyunları (Halk Dansları)
13 Yöresel Oyunlarda Benzerlikler ve Farklılıklar
14 Yaş Gruplarına Göre Oynanan Geleneksel Oyunlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234835 Türk Milletinin Tarih Boyunca Yaşantı Yoluyla Elde Ettiği Sportif Oyunları Değer Olarak Günümüze ve Yeni Kuşaklara Aktaracak Bilgileri Derleyip öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67454 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67455 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67456 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67457 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67459 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 67458 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 67460 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67463 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 67462 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67461 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 67465 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 67464 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek