Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES724 Sporda Maç Analizleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Sporda Maç Analizinin önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve bunları spor bilimleri alanında ve spor dallarında uygulayabilmelerini sağlayacak yeteneklerini geliştirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Christopher Carling, A. Mark Williams and Thomas Reilly. (2007). "Handbook of Soccer Match Analysıs A Systematic Approach to Improvıng Performance", Taylor ve Francis Group. 2.Müniroğlu, R.S. ve Deliceoğlu, G. (2008). "Futbolda Müsabaka Analizi ve Gözlem Teknikleri", Ankara Üniversitesi Basımevi. 3.Hasan Kasap, Sibel Nalbant. (2018). "Eğitimde ve Spor Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme", Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara. 4.Duane V. Knudson, Craig Morrison. (2002). "Qualitative Analysis of Human Movement", Human Kinetics Publishers; 2nd Revised Edition. 5.Kormelink, H., and Seeverens, T. (1999). "Match Analysis and Game Preparation". Spring City, PA: Reedswain 6.O'Donoghue, P. (2010). Research Methods in Performance Analysis in Sport. London: Routledge. 7.Özgür BOSTANCI. (2018) Sporda Müsabaka Analizi ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sporda hareket ve müsabaka analizi konusunda teorik ve pratik program ve uygulamalar yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 4 1 4
12 Takım/Grup Çalışması 5 1 5
22 Proje Hazırlama 5 1 5
23 Proje Sunma 5 1 5
27 Makale Yazma 5 1 5
28 Makale Kritik Etme 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 12 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sporda müsabaka analizi literatür bilgisi
2 Spor müsabakası analizini kullanılan yöntemler
3 Gözlem yöntemi ile uygulama ve Spor dalına Uygun Şablon Oluşturma
4 Sporda müsabaka analizinde bilgisayar ve dijital ortam
5 Notasyon yöntemi
6 Bilgisayar paket programları tanıtımı ve müsabaka analizine giriş
7 Ara sınav
8 Genişletilmiş gözlemleme, Hareketteki hataların teşhisi, Kendi branşı ile farklı branşlardaki hareket analiz uygulaması
9 Bireysel analizlerin değerlendirilmesi ve istatistiki verilerin dokümantasyonu
10 Bireysel analizi uygulama çalışmaları
11 Müsabaka analizi sonuçlarının istatistiksel değerlendirme raporlarının yazılması
12 Dönem Projesi Sunumu
13 Dönem Projesi Sunumu
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194383 Sporda Maç Analizlerinin bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavram bilgisini kavrar
2 1194406 Sporda Maç Analizleri ile ilgili bilimsel araştırmanın önemini kavrar
3 1280726 Analiz sonuçlarını istatistik değerlendirmelerle raporlayıp sunabilir
4 1280727 Sporda müsabaka analizinde klasik yöntemleri açıklayabilir ve uygulayabilir.
5 1280728 Spor müsabakalarını izlerken objektif yorum yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67454 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 67455 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 67456 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 67457 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 67466 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 67459 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 67458 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 67460 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 67463 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 67462 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 67461 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 67465 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 67464 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek