Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES729 Branşlara Göre Antrenman Programları Geliştirme 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin;dersle ilgi Branşlara Göre Antrenman Programları Geliştirmede kullanılan terim ve kavramları tanımalarını, bilimsel bir araştırmanın başından sonuna tüm basamaklarını sırasıyla öğrenmeleri ve uygulayabilmelerini sağlamaktır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Niyazi Karasar, Bilimsel araştırma yöntemi, 2010, 21.Baskı, Nobel Yayın, ISBN 978-975-591-046-8 Konu ile ilgili literatür

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Branşlara Göre Antrenman Programları Geliştirmede Bilimsel Araştırma, Araştırmanın Planlanması, Yöntem, Kitle ve Örneklem, Veri Toplama Yöntemleri, Temel İstatistiksel Yöntemler, Verilerin Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Bilimsel Raporun Hazırlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
3 Bütünleme Sınavı 0 0 1
35 Quiz 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 7 7
12 Takım/Grup Çalışması 7 5 35
28 Makale Kritik Etme 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel antrenörlük dersinin tanıtımı
2 Kişisel antrenörlük kavramı ve önemi
3 Sağlıklı bireyler için program hazırlama
4 Test, ölçme ve değerlendirme
5 Sağlık taraması
6 Beslenme
7 Ara sınav
8 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
9 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
10 Kassal kuvvet ve dayanıklılık
11 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
12 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
13 Esneklik antrenmanlarının tasarlanması
14 Özel popülasyon ve sağlık sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459871 Branşlara göre antrenörlüğün önemini tanımlar.
2 1459872 Branşlara göre kardiorespretuvar egzersiz yaptırır.
3 1459873 Branşlara göre kuvvet antrenmanlarının tasarlar.
4 1459874 Branşlara göre esneklik antrenmanlarının tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75186 Beden eğitimi ve spor alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 75187 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 75188 Beden Eğitimi ve Spor alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 75189 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
5 75198 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
6 75191 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
7 75190 Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
8 75192 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
9 75195 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
10 75194 Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
11 75193 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
12 75197 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
13 75196 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 5
2 4 2 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4
3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
4 5 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek