Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ601 Ruh Sağlığı Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencinin ruhsal sorunların etyoloji ve epidemiyolojisi, ruh sağlığını koruma, geliştirme, acil durumları ele alma, hastane ve hastane sonrası bakım ve genel tıpta ruh sağlığı sorunları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap GÜLEÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin önereceği her bir konu ile ilgili güncel makale ve kitaplar. 2.Öğrencinin kütüphaneler ve elektronik kaynaklardan ulaştığı güncel makale ve kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Toplum ruh sağlığı Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin felsefesi ve amacı Dünyada ve ülkemizde toplum ruh sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimi Dünyada ve ülkemizdeki toplum ruh sağlığı sorunları Toplumdaki risk grupları; çocuk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık dönemlerinde ruh sağlığı ve hemşirelik yaklaşımları Toplum ruh sağlığı hemşireliği rol ve işlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 18 5 90
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş ve Tanışma
2 Ruh Sağlığı Kavramı ve Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler
3 Ruhsal Hastalıkların Etiyolojisi
4 Ruhsal Hastalıklarda Genel Belirtiler
5 Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Teröpatik İletişim İlke ve Teknikleri
6 Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci ve Planlı Görüşme Süreci
7 Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Temel Kavramlar
8 Ruh Sağlığı Hemşireliği Kuram ve Kuramcıları
9 Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulama Standartları
10 Ruh Sağlığı Hemşireliğinin Uygulama Ortamları
11 Ruh Sağlığı Hemşireliğinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Ekip Çalışması
12 Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri,Hedefleri ve Felsefesi
13 Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görevleri
14 Ruh Sağlığı Hemşiresinin Rolleri ve Özelleşmiş Rolleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306437 Ruhsal durum değerlendirmesini bilir.
2 1306439 Ruh sağlığını etkileyen faktörleri bilir ve topluma bu konuda eğitim verir.
3 1306440 Psikiyatri hemşiresinin görev yetki ve sorumluluklarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4
2 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 3 5
3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek