Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ603 Hasta-Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kendini tanıyan,iletişimin insan ilişkilerindekini önemini kavrayan,gerekli bilgi-beceri ve tutumu sergileyen yüksek lisans mezunu öğrenciler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap GÜLEÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Dökmen, Ü.,(1996) İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul. 2) Geçtan, E., (1994) İnsan Olmak, Remzi Kitabevi, İstanbul. 3) Öz F.(2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Tic. AŞ.Ankara. 4) Özcan, A., (1996) Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Saray Tıp Kitabevleri, İzmir. 5) Terakye, G., (1993) Hemşirelikte İletişim ve Hasta Hemşire İlişkileri, Se&Ra Matbaacılık, Ankara.

Dersin İçeriği

*Hemşirelikte kişiler arası ilişkiler *Empati *Hemşire-hasta ilişkisi ve iletişim *İletişimi etkileyen değişkenler * Terapötik hemşire-hasta ilişkisi *İletişim; algılar, duygular, davranış *İletişimi geliştiren tutum ve davranışlar *İletişimi engelleyen tutum ve davranışlar *Özel durumlarda iletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 3 42
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kendini tanıma, Kendini tanımanın yolları, Kendini tanıma uygulamaları, Self-knowledge, the path of self-recognition, self-recognition applications 10.17755-esosder.454355-674065.pdf
KEND__N__ TANIMA VE G__R____KENL__K DERS__N__N HEM____REL__K ____RENC__LER__N__N ATILGANLIK D__ZEYLER__NE ETK__S__[#34068]-29496.pdf
2 Hemşire - hasta ilişkisi ve iletişim, İletişim nedir? Nurse - patient relationship and communication What is communication HEMŞİRE HASTA İLİŞKİSİ VE İLETİŞİM.pdf
3 İletişimi etkileyen değişkenler, Algı, Değerler, Kültür, Duygular, Kendini tanımak İLETİŞİMİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER.pdf
4 İletişimin modları, Sözcüklerin anlamı, Özel anlamlar, Sözsüz mesajlar İLETİŞİMİN MODLARI-SÖZCÜKLERİN ANLAMI SÖZSÜZ MESAJLAR.pdf
5 Atılgan davranış Hem__irelik ve Ebelik ____rencilerinin Benlik Sayg__s__ ve At__lganl__k D__zeyleri[#103281]-88539.pdf
pdf1.pdf
YAPILANDIRILMI__ GRUPLA PS__KOLOJ__K DANI__MA PROGRAMI_ ATILGANLIK BECER__LER__[#18121]-16688.pdf
6 Manüpülatif davranış MANÜPÜLATİF DAVRANIŞ.pdf
7 Ben dilini kullanmak 10.12739-10.12739-186680.pdf
BEN_DILI_SEN_DILI.pdf
8 Empatik iletişim EMPATİK İLETİŞİM.pdf
9 Bilişsel şemalar, Bilişsel çarpıtmalar __li__kilerde Bili__sel __arp__tmalar ve __z-Kontrol __li__kisinde S__rekli __fkenin Arac__l__k Rol__[#375284]-399541.pdf
10.1501-Egifak_0000000114-509138.pdf
10.5455-cap.20130515-115053.pdf
10.12984-egeefd.336391-390607.pdf
264-621-1-SM.pdf
Algilanan_Ebeveynlik_Bicimi_ve_Yetiskin.pdf
10 Hasta hemşire ilişkisi HASTA HEMŞİRE İLİŞKİSİ.pdf
11 Kişilerarası iletişim çatışmaları ve çözümü KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÇATIŞMALARI VE ÇÖZÜMÜ.pdf
12 Bazı özel durumlarda iletişim BAZI ÖZEL DURUMLARDA İLETİŞİM.pdf
13 Hastanın güvenlik gereksinimleri nasıl karşılanır KEAH-49389-REVIEW-BOZKURT.pdf
SA__LIK H__ZMETLER__NDE HASTA G__VENL______ VE HEM____RELER[#34099]-29520.pdf
14 Ölüm halindeki hasta ile iletişim ÖLÜM HALİNDEKİ HASTA İLE İLETİŞİM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306504 İletişimin insan ilişkilerindeki önemini ve iletişimi etkileyen faktörleri kendi ifadesiyle söyleyebilecek (Bilişsel)
2 1306505 Dilin insan iletişimindeki öneminin farkına varabilecek (Duyuşsal)
3 1306508 Sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerini sıralayabilecek (Bilişsel)
4 1306517 Sözsüz iletişim becerilerinin farkına varabilecek(Duyuşsal)
5 1306534 İşitme ve dinleme kavramlarını karşılaştırabilecek (bilişsel)
6 1306556 Dinleme çeşitlerini sıralayabilecek(bilişsel)
7 1306561 Kendi dinleme davranışını değerlendirebilecek (bilişsel)
8 1306562 Kişiler arası ilişkilerde etkili dinleme davranışını kullanabilecek (bilişsel)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4
3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5
4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5
6 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek