Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ604 Psikiyatri Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders sonunda öğrencinin; psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin bilgi ve bakış açısını sağlıklı ve hasta bireylerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik yürüteceği uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim üyesinin önereceği her bir konu ile ilgili güncel makale ve kitaplar. 2. Öğrencinin kütüphaneler ve elektronik kaynaklardan ulaştığı güncel makale ve kitaplar.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

*Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesi, psikiyatri hemşireliği *Psikiyatride hemşirelik süreci *Savunma düzenekleri *Hasta değerlendirme ve öykü alma *Ruhsal bozukluklarda belirti ve bulgular *Ruhsal bozukluklarda sınıflandırma *Anksiyete bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Duygudurum bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları *Somatoform bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları *Yapay bozukluk,temaruz ve hemşirelik yaklaşımı *Disosiyatif bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları *Kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Organik mental bozuklıklar ve hemşirelik yaklaşımları *Madde kullanım bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Cinsel kimlik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Uyku ve uyku bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları *Psikiyatride tedaviler ve hemşirelik yaklaşımları *Acil psikiyatri hemşireliği *Psikiyatri ve etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 4 56
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikiyatri hemşireliğinin tarihçesiPsikiyatri hemşireliğinin felsefesi, rolleri ve standartları Klinik uygulama
2 Psikiyatri alanındaki kuramcıların gözden geçirilmesi (Peplau, Orlando, Travelbee vb.) klinik uygulama
3 Psikiyatride ekoller ve akımlar klinik uygulama
4 Psikiyatride ekoller ve akımlar klinik uygulama
5 Sistem, gelişim ve öğrenme teoriler klinik uygulama
6 Danışmanlık ve yardım beceriler klinik uygulama
7 Bakım kavramı Ruhsal sorunu olan hastanın bakım sorunları klinik uygulama
8 Psikiyatride kullanılan tedavi yöntemleri klinik uygulama
9 Hastanın uyumu ve rehabilitasyonu klinik uygulama
10 Stresle baş etme klinik uygulama
11 Kriz ve krize müdahale klinik uygulama
12 Acil psikiyatri klinik uygulama
13 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği klinik uygulama
14 Psikiyatride etik ve yasal konular Adli Psikiyatri hemşireliği klinik uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1519820 Psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerini tanımlayabilecek. (Bilişsel)
2 1519821 Psikiyatri hemşireliği kuramları, felsefesi, ilkeleri, standartları ve rollerine ilişkin özgün bakış açısı geliştirecek. (Bilişsel)
3 1519822 Örnek vakalar üzerinde bilgisine ve bakış açısına dayalı olarak hemşirelik sürecini formüle edebilecek.
4 1519824 Birey, aile ve toplumla çalışırken formüle ettiği hemşirelik sürecini uygulamaya geçirebilecek.
5 1519825 Alana özgü bakış açısını geliştirmek için, bilimsel faaliyetlerde (ders, seminer ve bildiri sunumları, sempozyum, çalıştay ve kongrelere katılım) yer alacak. (Duyuşsal)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75174 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75175 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75176 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 75177 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75178 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 75185 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 75180 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 75179 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 75181 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 75182 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 75184 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 75183 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4
2 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5
4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5
5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek