Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere modern psikolojinin bilime, insana, dış gerçekliğe bakış açısını ve psikolojik düşünce okullarının aralarındaki ilişkililiği öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

dr. öğretim üye Serap GÜLEÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı

Dersin İçeriği

Güncel kuramsal yaklaşımların yanısıra, yapısalcılık, işlevselcilik, davranışçılık, Gestalt ve psikanaliz gibi tarihsel düşünce okullarının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 3 42
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Kuramsal, tarihsel ve felsefi zemin
2 20th Yüzyıl Başı Kıta Psikolojisi: Wundt ve Titchner
3 20th Yüzyıl Başı Kıta Psikolojisi: Würzburg Okulu, Fenomenoloji, Gestalt Psikolojisi
4 20th Yüzyıl Başı Kıta Psikolojisi: Psikanaliz
5 Ara sınav
6 İşlevselci Amerikan Psikolojisinin Öncüleri: Darwin, Spencer, & Galton
7 İşlevselci Amerikan Psikolojisinin Öncüleri: James, Dewey, Hall
8 Amerikan Psikolojisi: Davranışçı Psikoloji
9 Amerikan Psikolojisi: Bilişsel Psikoloji
10 makale okuma
11 grup tartışması
12 ingilizce makale okuma
13 ingilizce grup tartışması
14 yarı yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1303145 Modern psikolojinin bilime, insana, dış gerçekliğe bakış açısının ve yöntemlerinin, sosyal, kültürel yapı ile bağlantılı olarak, tarihsel gelişimini kavrayabilir.
2 1303791 Psikolojik düşünce okullarının birbirlerine katkılarını ve aralarındaki dialojik ilişkililiği anlayabilir.
3 1303792 Psikolojik düşünce okullarını kritik bir bakış açısıyla irdeleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4
2 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5
3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek