Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ613 Psikoterapi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İnsanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Serap GÜLEÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Velioğlu G. Tamamlayıcı Tıp Vizyonu. Profil yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anksiyete Bozuklukları Cinsel İşlev Bozuklukları Reaktif Duygudurum Bozuklukları Somotoform Bozukluklar Disosyatif Bozukluklar Yeme Bozuklukları Uyum Bozuklukları Davranış Bozuklukları Madde Kullanımı ve Alkol Kullanım Bozuklukları Dürtü Kontrol Bozuklukları Kişilik Bozuklukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 50 1
5 Derse Katılım 2 10 1
6 Uygulama/Pratik 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 12 2 24
28 Makale Kritik Etme 18 5 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bütüncül Psikoterapiye Giriş
2 Bütüncül Psikoterapi ve Temel Kuramlar
3 Davranışçı ve Bilişsel Kuramları
4 Nesne İlişkileri Kuramı
5 DSM IV Psikiyatrik Hastalıklar
6 İlişkisel Psikoterapi
7 Çift ve aile terapisi
8 VİZE SINAVI
9 Santral sinir sistemi mediyatörleri
10 Antidepresanlar
11 Antipsikotikler
12 Anksiyolitikler
13 Dersin değerlendirilmesi
14 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304344 Kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirler. Ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olur. Psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk ve iletişim ağı çalışmalarını yürütür. It
2 1306496 Ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olur.
3 1306497 Psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk ve iletişim ağı çalışmalarını yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek