Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ617 Psikoonkoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

• Kanserin hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkilerini, psikolojik ve davranışsal faktörlerin kanser risk ve seyrindeki etkilerini bilmek • Kanser hastalarında psikolojik kaygı ve acıyı azaltmak, • Uyumu sağlamak, • Yaşam kalitesini arttırmak, • Hastalığın yarattığı çok yönlü krizlerle sağlıklı baş etmeye yardımcı olmak, • Sosyal destek ve ilişkiyi güçlendirmek amacıyla gerekli literatür bilgisini verip beceri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ OYA SEVCAN ORAK

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özkan S.Psikoonkoloji ,İstanbul-2007 Topuz E.Kanserde Alternatif Ve Tamamlayıcı Tıp 2005 Özkan S. Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi. İstanbul, 1999. Özkan S. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Psikosomatik Tıp 2002-2004, Kavuk Gazetecilik, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu derste kanserin hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkileri, psikolojik ve davranışsal faktörleri yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 14 4 56
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoonkoloji Nedir? Psikoonkoloji nedir.pptx
2 Psikoonkolojinin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi Psiko-onkolojinin dünyada ve Türkiye'de gelişimi.pptx
3 Kanser ve Psikiyatrik Bozukluklar Kanser ve psikiyatrik bozukluklar.pptx
4 Kansere Karşı Verilen Tepkiler ve Psikolojik Uyum Süreci Kanser ve kansere karşı verilen psikolojik tepkiler, Beyza-Ayşegül.pptx
5 Kanser Hastalarında Psikososyal Tedavi Psikoonkoloji -kanser tedavisi ve psikososyal süreç.pptx
6 Antikanser İlaçların Nöropsikiyatrik Etkileri Kanser tedavisinin nöropsikiyatrik yan etıkileri.pptx
7 Kanser Ağrısının Psikiyatrik Yönleri kanser ağrısının psikiyatrik yönlerii.pptx
8 Onkolojide Acil Psikiyatrik Durumlar Psiko-onkolojide acil durumlar.pptx
9 ara sınav
10 Kanser Hastası-Aile-Tedavi Ekibi psikoonkoloji-Kanser hastası-aile-tedavi ekibi süreci.pptx
11 Kanser ve Terminal Dönem Psikoonkoloji -Kanser ve Teminal Dönem- sibel töre.pptx
12 Psikoonkoloji Uygulamasında Etik Konular psikoonkoloji-etik.odp
13 Psiko-onkoloji ile ilgili yapılan güncel makalelerin incelenmesi
14 Psiko-onkoloji ile ilgili yapılan güncel makalelerin incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1521811 Psikoonkoloji kavramını bilir.
2 1521812 Kanser ve psikiyatrik bozuklukları bilir
3 1521813 Kanser hastasının ailesinin sorunlarını bilir.
4 1521814 Kanser ilaçlarının ve kansere bağlı cerrahi girişimlerin psikolojik etkilerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75174 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75175 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75176 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 75177 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75178 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 75185 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 75180 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 75179 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 75181 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 75182 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 75184 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 75183 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 5 5 4 3 4 4 4 5
2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5
3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4
4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek