Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH617 Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencisinin Türkiye ve dünyadaki halk sağlığı problemlerine yönelik çözüm önerileri geliştirebilmeleri için epidemiyolojinin temel ilkelerini ve araştırma yöntemlerini kullanarak bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur Aydın Avci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Aksakoğlu D.: Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş İlkeleri, Hacettepe Üniv.DSÖ Hiz. Araştırma Merkezi Yayını no:3, Ankara, 1983. 2)Gülesen Ö.: Epidemiyoloji. Bursa Ü. Yayınları No: 23. üniversite basımevi 1981. 3)Akbulut T., Sabuncu M.: Epidemiyoloji Prensip ve Uygulamaları Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1993. 4)Tezcan S.: Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi. Halk Sağlığı Vakfı, Meteksan, Ankara 1992. 5)Bertan M., Güler Ç.: Halk Sağlığı Temel Bilgileri, Güneş Kitapevi 1995. 6)Dirican R., Bilgel N.: Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) 3.baskı, Uludağ Üni. Basımevi, Bursa. 1993. 7)Ucvghan,J,P., M R.H.Bölge Sağlık Yönetiminde Epidemıyoloji El kitabı 8)Güler, Ç., Akın L. (2006) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 9)Bilir. N Güler.Ç. Epidemiyoloji Hatiboğlu Yayınevi 1989.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Epidemiyolojinin tanımı, tarihi, yaklaşımları ve stratejileri, Sağlık ve hastalık ölçütleri, Demografik ölçütler, Hastalıkların ve ölümlerin sınıflandırılması,Hastalıkların görülme sıklıklarının standartlaştırma teknikleri,Epidemiyolojik araştırma yöntemleri,Enfeksiyon hastalıklarının temel bileşenleri, Sağlam kişilerin korunması, Kaynağa yönelik korunma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-dersin tanıtımı beklentiler yok yok
2 Epidemiyoloji bilimi gelişmesi (Epidemiyolojinin tarihçesi, kullanım alanları, amaçları ve stratejileri) yok yok
3 Sağlık Hizmetleri Planlanmasında ve sağlık politikalarında epidemiyoloji biliminin önemi yok yok
4 Sağlığın ölçülmesi, sağlık ölçütleri Hastalık ölçütleri (hastalık insidans hızı, prevelans hızı, hastalık hızları) yok yok
5 Ölüm ölçütleri, sağkalım, demografik ölçütler, Dolaylı ölçütler, tıbbi olmayan ölçütler, pozitif sağlık ölçütleri, güven aralığı yok yok
6 Hastalıkların ve ölümlerin sınıflandırılması, kayıtlar yok yok
7 Ara Sınav yok yok
8 Hastalıkların hız ve oranları standartlaştırma teknikleri Yaşam tablosu tekniği ve kullanımı yok yok
9 Epidemiyolojide stratejiler Epidemiyolojik araştırma planlama Tanımlayıcı epidemiyoloji(kişi, yer, zaman faktörleri) yok yok
10 Analitik epidemiyoloji (vaka kontrol, kohort, kesitsel) yok yok
11 Deneysel araştırmalar Metodolojik araştırmalar yok yok
12 Araştırma örneklerinin tartışılması Epidemiyolojik araştırma planlama yok yok
13 Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi, kavramlar, temel bileşenler, enfeksiyon zinciri, etmen konakçı çevre ilişkisi yok yok
14 Sağlam kişilerin korunması (direnç, bağışıklama) yok yok
15 Kaynağa yönelik korunma Alan çalışmalarının değerlendirilmesi yok yok
16 Final sınavı Final EXAM yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226377 Temel epidemiyolojik kavramları açıklayabilme
2 1226380 Sağlık hizmetlerinin planlanmasında epidemiyoloji biliminin önemini fark edebilme
3 1226384 Toplum sağlığı için önemli olan hastalıkların insidans ve prevalans hızlarını hesaplayabilme
4 1226386 Epidemiyolojik hız ve oranları yorumlayabilme
5 1226393 Ölüm ve yaşam ölçütlerini bilme
6 1226395 Hastalık ve ölümlerin sınıflandırma yöntemleri tanımlama
7 1226401 Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilme
8 1226417 Epidemiyolojik bir araştırma planlayabilme
9 1226418 Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisinde temel kavramları sıralayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67427 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67428 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67429 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 67430 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67431 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 67433 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 67435 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 67436 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 67441 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 67432 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 67434 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 67437 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 67438 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 67439 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 67440 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5
3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek