Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH621 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders öğrencinin, hemşirelikte kullanılan temel psikososyal kavramları anlamasını ve bu kavramları hemşireliğin farklı alanlarında bakım verirken kullanabilmesini amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Birsen Altay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kozier, B. Erb,G. Blais,K. (1997) Professional Nursing Practice, concept and Perspectives, Third Ed. Addison-wesley Menlo Park. ZerwekhJ. Claborn JC. N (1997) ursing Today, Transition and Trends. Second ed.WB. Saunders Comp, Philadelphia. Leddy,SPepper,J.M. (1998) Conceptual Bases of Profession Nursing,, 4. Th Edition, Lippincott. Cutcliffe JR, McKenna HP (2005) The Essential Concepts of Nursing.Elseiver.Edinburgh.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 DERSİN TANIMI, AMAÇLARI-Hemşireliğin dört ana kavramı----İNSAN 2 SAĞLIK 3 ÇEVRE 4 PROFESYONELLİK 5 HEMŞİRELİKTE SOSYALİZASYON SÜRECİ 6 YAŞAM KALİTESİ 7 I.ARA SINAV 8 SOSYAL DESTEK 9 TATİL 10 YALNIZLIK 11 ŞİDDET 12 KAYIP_YAS 13 BELİRSİZLİK 14 GÜÇ/GÜÇSÜZLÜK

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DERSİN TANIMI, AMAÇLARI-Hemşireliğin dört ana kavramı----İNSAN
2 SAĞLIK
3 ÇEVRE
4 PROFESYONELLİK
5 HEMŞİRELİKTE SOSYALİZASYON SÜRECİ
6 YAŞAM KALİTESİ
7 VİZE SINAVI
8 SOSYAL DESTEK
9 TATİL
10 YALNIZLIK
11 ŞİDDET
12 KAYIP_YAS
13 BELİRSİZLİK
14 GÜÇ/GÜÇSÜZLÜK
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452078 Hemşireliğin temel kavramları insan, sağlık, çevre ve hemşirelik kavramlarını analiz eder.
2 1452080 Psikosoyal kavramları hemşirelik anlayışını oluşturmada kullanır
3 1452081 Birey/Aile/Toplum un bakımı sürecinde psikososyal kavramları kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
8 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
9 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
10 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
11 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.