Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH623 Sağlık Sosyolojisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Hemşirelere, bir sosyal kurum olan sağlık kurumunu, işleyişini tanıtmak. temek kavramları öğretmek, genel çerçevede tartışmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr Nuran Mumcu Boğa

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Sosyolojisi Ders Kitabı, 2015,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

sağlık kurumunun tarihsel gelişimi, dddünyadan ve Türkiye'den örnekler, sağlık - hastalık kavramları, sağlıgı oluşturan sosyolojik değişkenler, sağlık politikaları, modern ve post modern dümyada sağlık, hemşire - hekim - hasta ilişkileri,.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-dersin tanıtımı beklentiler
2 Temel kavramlar: Toplum, kurum, Toplumsal yapı, sağlık, hastalık,...
3 Temel kavramlar: Toplum, kurum, Toplumsal yapı, sağlık, hastalık,...
4 Dünyada sağlık kurumunun gelişimi.
5 Türkiye'de sağlık kurumunun gelişimi.
6 Hastalığa sosyolojik bakış.
7 Sağlığı oluşturan sosyolojik değişkenler.
8 Sağlığı oluşturan sosyolojik değişkenler.
9 Sağlığı oluşturan sosyolojik değişkenler.
10 Hemşire - hekim - Hasta ilişkileri.
11 Sağlık Politikaları.
12 öğrenci sunumları
13 öğrenci sunumları
14 Genel tartışma.
15 Genel tartışma.
16 Final sınavı Final EXAM

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451748 Genel hatları ile sağlık kurumunu tanıyabilme.
2 1451758 Toplum - hasta ilişkisini kurabilme.
3 1451759 Sağlık sosyolojisi ile hemşirelik bağlantısını kurabilme.
4 1451761 Sağlık sosyolojisinde öğrendiklerini alanında kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.