Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH624 Geriatri Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili teorik bilgi ve yaşlı bireye bakım ilkelerini kapsar. The aging process, emerging issues related to aging and the theoretical knowledge and elderly care policies related to the solution of these problems.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Birsen Altay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Intensive and Critical Care Nursing 2-Critical care medicine 3-Critical care Quarterly 4-Yoğun bakım hemşireliği dergisi 5-Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi 6-Critical care Nursing of the Elderly 7- Plans of care for specialty:Gerontological Nursing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili teorik bilgi ve yaşlı bireye bakım ilkelerini kapsar. The aging process, emerging issues related to aging and the theoretical knowledge and elderly care policies related to the solution of these problems.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşlanma ve Yaşlılık ile ilgili tanımlar. demografik değişim 1-AVYS Yaşlanma, yaşlılık, demografik değişimler.pptx
1-AVYS Yaşlanma, yaşlılık, demografik değişimler.pptx
2 Yaşlı sağlığı hemşireliği. ülkemizde ve dünyada yaşlı sağlığı hemşireliği uygulamaları rol ve sorumlulukları 2. AVYS Geriatri dersi Geriatri hemşiresinin rolleri ve sorumluluklarI.pptx
2. AVYS Geriatri dersi Geriatri hemşiresinin rolleri ve sorumluluklarI.pptx
3 Yaşlılığa bağlı ortaya çıkan biyo-psiko-sosyal değişiklikler 3-AVYS Yaşlılarda meydana Gelen değişimler.pptx
3-AVYS Yaşlılarda meydana Gelen değişimler.pptx
4 Yaşlılarda sağlığın değerlendirilmesi 4. AVYS Geriatrik değerlendirme.pptx
4. AVYS Geriatrik değerlendirme.pptx
5 Dünyada ve ülkemizde yaşlılık ile ilgili politikalar. yaşlılara verilen hizmetler 5. AVYS GERİATRİ YAŞLILARA VERİLEN HİZMETLER Sunu-4.pptx
5. AVYS GERİATRİ YAŞLILARA VERİLEN HİZMETLER Sunu-4.pptx
6 yaşlı bireylerde sık görülen hastalıklar-kas iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımı 6. Geriatri Yaşlılarda görülen kronik hastalıklar.pptx
6. Geriatri Yaşlılarda görülen kronik hastalıklar.pptx
7 Yaşlı bireyin sağlığını koruma ve geliştirme yaklaşımları 7. AVYS Geriatri Sağlığı koruma.pptx
7. AVYS Geriatri Sağlığı koruma.pptx
8 Ara sınav
9 Yaşlılıkta düşme ve kazaların önlenmesi, güvenli çevre oluşturulması 9. AVYS Geriatri Güvenli çevre düşme ve kazaların önlenmesi.pptx
9. AVYS Geriatri Güvenli çevre düşme ve kazaların önlenmesi.pptx
10 Yaşlıların bireylerde sık görülen sendromlar ve hemşirelik yaklaşımlar- ağrı ve ağrıya yaklaşım 10.AVYS Geriatri -Yaşlıda Görülen Sendromlar ve Ağrı.pptx
10.AVYS Geriatri -Yaşlıda Görülen Sendromlar ve Ağrı.pptx
11 Yaşlı bireylerde uyku bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları
12 Yaşlılarda akılcı İlaç Kullanımı hemşirelik yaklaşımları
13 Yaşlı ayrımcılığı ,ihmal ve istismar
14 Yaşlı bireye yaklaşımda etik ilkeler, yaşlı bireylerle ilgili ortaya çıkan etik sorunlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226869 Yaşlılık ve Geriatri Hemşireliği Aging and Geriatric Nursing
2 1226872 Yaşlı Bireyler ve Etik Sorunlar Elderly and Ethical Issues
3 1226875 Geriatrik Aciller Geriatric Emergencies
4 1226876 Yaşlılarda KAH ve HT Elderly COPD and HT
5 1226878 Yaşlılarda Beslenme Sorunları Elderly Nutrition Problems
6 1226902 Yaşlılarda Boşaltım Sistemi Sorunları Urinary System Problems in the Elderly

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67427 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67428 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67429 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 67430 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67431 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 67433 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 67435 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 67436 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 67441 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 67432 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 67434 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 67437 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 67438 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 67439 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 67440 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.