Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH626 Okul Sağlığı Hemşireliği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de okul sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimini izleyerek, okul sağlığı hizmetlerinde hemşirenin rollerini ve fonksiyonlarını yasal ve etik boyutuyla kavrayabilmesini amaçlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Selekman, J. School health nursing: A Comprehensive Text. F. A. Davis Company.2006 Lewis, KD, Bear, BJ. Manual of school health a handbook for school nurses, educators and health professionals Elseiver 3th edition. 2009 Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Freeman, R., Public Health Care and Nursing Process The C.V Mosby Comp., St. Louis. Toronto. London, 1967. Fromer, MJ Community Health Care and The Nursing Process Thr CV Mosby Comp. St Louis, Toronto, London, 1967. Jarvis, L., Community Health Nursing. F.A. Davis Comp., Philedelphia 1981. Güler Ç.,Akın L.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Hacettepe Üni.Yayınları,Ankara 2006 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing:Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Okul sağlığı hemşireliğinin tanımı ve tarihçesi, Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında teori ve modellerin kullanımı, Uygulama standartları, Okul hemşiresinin rol ve fonksiyonları (bakım verici, danışman, savunucu, sağlık eğitimcisi, araştırmacı, yönetici), yasal ve etik konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-dersin tanıtımı beklentiler yok yok
2 Okul sağlığı hemşireliğinin tanımı ve tarihçesi, yok yok
3 Okul sağlığı hemşireliği uygulamalarında teori ve modellerin kullanımı yok yok
4 Uygulama standartları yok yok
5 Okul hemşiresinin rol ve fonksiyonları (bakım verici) yok yok
6 Okul hemşiresinin rol ve fonksiyonları (danışman), yok yok
7 Okul hemşiresinin rol ve fonksiyonları (savunucu), yok yok
8 Ara Sınav yok yok
9 Okul hemşiresinin rol ve fonksiyonları (sağlık eğitimcisi), yok yok
10 Okul hemşiresinin rol ve fonksiyonları (araştırmacı), yok yok
11 Okul hemşiresinin rol ve fonksiyonları (yönetici), yok yok
12 Yasal ve etik konular yok yok
13 Yasal ve etik konular yok yok
14 Literatür sunumu yok yok
15 Literatür sunumu yok yok
16 Final sınavı Final EXAM yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451732 Geçmişten günümüze okul sağlığı hemşireliğindeki gelişimi analiz edebilme,
2 1451739 Okul sağlığı hemşireliğinin uygulama standartlarını kavrayabilme
3 1451741 Okul sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonlarını değerlendirebilme
4 1451744 Okul sağlığı hemşireliğinde yasal ve etik konuları tartışabilme
5 1451747 Okul sağlığı hemşireliğinde kullanılan model ve teorileri tanımlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.