Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH601 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Maville JA, Huerta CG (2008) Health Promotion in Nursing. Thompson Delmar Learning, 2nd Edition,New York, USA Allender JA, Rector C, Warner KD (2010) Community Health Nursing. Lippincott Williams & Wilkins, 7th Edition, Philadelphia, USA. Nies MA, McEwen M (2007) Community Health Nursing. Saunders, 4th edition, Philadelphia, USA. Allender JA, Spradley BW (2005) Community Health Nursing Promoting and Protecting The Public’s Health. Lippincott Williams & Wilkins, 6th Edition, Philadelphia, USA. David S., Frances A., Frost M. (2005) Community Health Care Nursing. Third Edition.USA:Blackwell publishing. -Stanhope M., Lancester J. (2004) Community and Public Health Nursing. Sixth Edition, USA:Mosby.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
6 Uygulama/Pratik 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim-I
2 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim-II
3 Temel Sağlık Hizmetleri-I
4 Temel Sağlık Hizmetleri-II
5 İnsan – Çevre İlişkisi
6 Dünyada Sağlık Örgütlenmesi
7 Vize sınavı
8 Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi-I
9 Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi-II
10 Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Sorunları
11 Halk Sağlığı Hemşireliği Çalışma Alanı, İşlevleri-I
12 Halk Sağlığı Hemşireliği Çalışma Alanı, İşlevleri-II
13 Sağlık Hastalık İlişkisi ve Sağlığı Koruma İlkeleri
14 Toplum Hemşireliği Süreci

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513046 Sağlığın geliştirilmesi kavramını bilir
2 1513047 Sağlığın geliştirilmesinin hemşirelik kavramları ile ilişkisini bilir
3 1513048 Sağlığın geliştirilmesinin teorik temellerini açıklar
4 1513049 Sağlığın geliştirilmesini etkileyen faktörleri bilir
5 1513050 Sağlığın geliştirilmesine yönelik davranışları kavrar
6 1513051 Sağlığın geliştirilmesine yönelik strateji ve girişimleri kavrar
7 1513052 Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili modelleri kavrar
8 1513053 Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili modelleri kavrar-II

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.