Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH605 Halk Sağlığı Hemşireliği II 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bert M., Güler Ç., Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Ankara 1995. Dirican, R, Bilgel, N., Halk Sağlığı (Toplum Hekimliği) II.Baskı. Uludağ Üni. Basımevi,1993. Fişek, N., Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üni. DSÖ Hizmet Araştırmaları ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını No.2,Ankara 1983. Freeman, R., Public Health Care and Nursing Process The C.V Mosby Comp., St. Louis. Toronto. London, 1967. Fromer, MJ Community Health Care and The Nursing Process Thr CV Mosby Comp. St Louis, Toronto, London, 1967. Jarvis, L., Community Health Nursing. F.A. Davis Comp., Philedelphia 1981. Öztek Z., Temel Sağlık Hizmetleri. Hacettepe Üni Tıp Fakültesi Halk SağlığıAnabilim Dalı Yayını No.86/33, Kısa Dizi No.1, Ankara 1986. Velicangil, S., Koruyucu ve Sosyal Tıp. Filiz Kitapevi, İstanbul 1980. Güler Ç.,Akın L.,Halk Sağlığı Temel Bilgiler.Hacettepe Üni.Yayınları,Ankara 2006 Janice E. H.,Schubert E. P.,Thomas A.S.,Community Health Nursing:Caring in Action,Second Edition,2003 Clark,J. M., Community Health Nursing:Caring for Population,4th Edition,2003 Stanhope M..,Lancaster J., Community and Public Health Nursing,Fifth Edition,2000 Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni,Erişim Adresi: www.korhek.org Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi ,Erişim Adresi: www.aile.gov.tr Sağlık ve Toplum Dergileri ,Erişim Adresi: www.ssyv.org.tr

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

VAR

Dersin İçeriği

Bu ders, öğrencinin Dünyada ve Türkiye’de sağlık örgütlenmesi ve politikalarını kavrayarak birey, aile ve topluma yönelik halk sağlığı hemşirelik hizmetlerini uygulamak üzere bilgi ve beceri kazandırır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
6 Uygulama/Pratik 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Dersin tanıtımı, beklentiler
2 Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve hemşirelik milenyum hedeflerinde hemşirelik - Ordu.pptx
3 Sağlıkta Eşitsizlikler Sağlıkta Eşitsizlikler.pptxavys.pptx
4 Göç ve Göçmen Sağlığı https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/halk-sagligi-hemsireligi-ozel-konular/2149-4118/issue/2018/4/3-0/goc-ve-gocmen-sagligi/tr-index.html
5 Yoksul ve evsizlerin bakımı https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/198085
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1525-1446.2004.21103.x?casa_token=nwjcFw5Xw58AAAAA:j66fGubiKilTV6AdBErjctr_sqJ_ZFBEeELKjYAcx3zGCMX4OZqSUHx2y-JTl6prX-t1fXmMY1rdzQM
https://www.researchgate.net/profile/Wendy_Webb/publication/323463247_Nursing_management_of_people_experiencing_homelessness_at_the_end_of_life/links/5c41fc6a299bf12be3d1952c/Nursing-management-of-people-experiencing-homelessness-at-the-end-of-life.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/phn.12333?casa_token=2kNSLGkqp7sAAAAA:1A2LdsdR51hpTIyHQBeHz17w4fk5zTnWEgsrDBhCglZz7eoAT-3j_ZNtutgb62G9lSQH1PVXzyBq7pA
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/phn.12552
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nuf.12421?casa_token=C96CIM8zTNgAAAAA:tdxXtz3bSxwB9fOuI91jM_HmRNES6Fbw91MPApmK80LnCUcw-sc13JRaq6FPfAi1AI_bC_03HC6M9Hw
https://journals.lww.com/forensicnursing/Fulltext/2018/01000/Understanding_Poverty__Teaching_Social_Justice_in.3.aspx?casa_token=vftnz-QfpysAAA
6 Evde Bakım https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/203238
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.203
http://www.acibadem.dergisi.org/uploads/pdf/pdf_AUD_127.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/ad71/342ec373b532cb30f4766767bb98dbe824d0.pdf
7 Vize
8 Toplumun Güçlendirilmesi https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1545-5300.2007.00205.x?casa_token=fvXSZEpboDYAAAAA%3AOAgWwcEs62MbM922AjboxNtRmCp1dU6Cs2JaxT-o7TyuoBUCWfFkWNxoaA2SG6Io5_kj29WnwTjZqyg
https://www.researchgate.net/profile/Meredith_Honig/publication/307856681_District_central_office-community_partnerships_From_contracts_to_collaboration_to_control/links/57cef68608ae057987ac03f0.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10888691.2012.642771?casa_token=quWhV2O6sE0AAAAA%3A1ovjBwUcDAr3KAIVfkM5pUQyABTaQWrDxivS6cS8WwNnZn75YnXJoHOfWRyF74lhTP1Uhwynt4Wj
9 Erkek Sağlığını Geliştirme
10 Evde Hospis ve palyatif bakım
11 Sağlık bakımında spiritüel yaklaşım ve kader algısı
12 Sağlık bakımında spiritüel yaklaşım ve kader algısı
13 Sağlık okur yazarlığı ve hemşirelik
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513067 Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde kişiye ve çevreye yönelik hizmet gereksinimlerini belirleyebilme
2 1513068 Türkiye’de ve Dünya’da toplum sağlığını etkileyen sağlık politikalarını izleyebilme
3 1513069 Halk sağlığı hemşireliğine ilişkin uzmanlık alan bilgilerini riskli grupların sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik sağlık hizmetlerine uyarlayabilme
4 1513070 Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmet Alanlarını yerinde inceleyebilme
5 1513071 Hemşirelik uygulamalarına koruyucu sağlık hizmetleri felsefesini yerleştirebilme
6 1513072 Aile Hekimliği uygulamasını birey, aile ve toplum sağlığına etkileri açısından yorumlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 5 4 4 3 1 5 4 4 3 4 2 4 5
2 5 4 2 2 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 2
3 3 1 4 3 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3
4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4
5 2 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4
6 1 2 2 2 4 3 4 3 3 4 2 3 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek