Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin nitel araştırma yöntemlerinin temel kuramsal kabullerini, nitel bir araştırmanın tasarlanması, uygulanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporlaştırılması süreçlerini kavrayabilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aziz A.sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri kitabı. Nobel kitabevi,2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı, Nitel Yaklaşımın Doğası, Kuramsal Temelleri ve Paradigmalar, Nitel Araştırma Yaklaşımı, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik, Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacıda Sahip Olması Gereken Beceriler, Nitel Araştırma Desenleri, Nitel Araştırma Yöntemleri Türleri ve İlkeleri, Nitel Araştırmada Veri Analizi, Nitel Araştırma Raporu Yazma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi, önemi
2 Nitel yaklaşımın doğası, kuramsal temelleri ve paradigmalar
3 Nitel Araştırma Yaklaşımı: Özellikleri ve Temel aşamaları
4 Nitel yaklaşımın doğası, kuramsal temelleri ve paradigmalar
5 Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması
6 Nitel Araştırmada Etik ve Araştırmacıda Sahip Olması Gereken Beceriler, Davranışları
7 Nitel Araştırma Desenleri
8 Ara sınav
9 Nitel Araştırma Yöntemleri ve İlkeleri
10 Nitel Araştırma Yöntemleri ve İlkeleri (devam) Odak grup görüşmesi
11 Veri Analizi
12 Veri Kodlama ve Çözümleme Uygulaması
13 Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik
14 Nitel Araştırma Raporu Yazma
15 Nitel Araştırma Raporu Yazma
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294808 Nitel yaklaşımın mantığını, doğasını ve kuramsal temellerini anlayabilme.
2 1294809 Nitel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları anlayabilme.
3 1294810 Nitel araştırma yaklaşımının özelliklerini ve temel aşamalarının sayabilme.
4 1294811 Nitel ve nicel araştırma yöntemlerini belirli ölçütlere göre karşılaştırabilme.
5 1294812 Nitel araştırma süreçlerinde araştırmacının rolünü açıklayabilme.
6 1294813 Nitel araştırmada etik ilkeleri tanımlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67427 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67428 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67429 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 67430 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67431 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 67433 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 67435 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 67436 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 67441 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 67432 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 67434 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 67437 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 67438 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 67439 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 67440 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.