Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ605 Psikolojik Yaklaşım ve Kuramları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kadın sağlığının korunmasına yönelik ve hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri kavrayabilme, tamamlayıcı bakım yöntemlerinin kadının yaşamındaki yerini ve önemini tartışabilme, bu bakım yöntemlerinde hemşirenin rolünü ve işlevini kavrayabilme becerisinin kazandırılmasını içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üye. Serap GÜLEÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Velioğlu G. Tamamlayıcı Tıp Vizyonu. Profil yayıncılık.

Dersin İçeriği

Sağlıklı yaşama yeni bir bakış elde eder.Tamamlayıcı terapilerin sağlık bakımındaki yerini kavrar. Doğru nefes almanın tedavideki yerini tanımlar.Enerji tekniklerinin temel özelliklerini tanımlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 3 42
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TAT'a ilişkin genel giriş (tanımı, Dünya'da ve Ülkemizde TAT kullanımı tarihçesi,TAT yöntemleri)
2 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(meditasyon, yoga, gevşeme teknikleri)
3 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(müzik ve sanatla terapi uygulamaları)
4 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(hipnoz)
5 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(masaj, aromaterapi)
6 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(refleksoloji)
7 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(egzersiz uygulamaları)
8 VİZE SINAVI
9 Enerji Temelli Tedaviler (reiki)
10 Enerji Temelli Tedaviler (biyofeedback, biyoenerji)
11 Enerji Temelli Tedaviler (terapötik dokunma)
12 Biyolojik Temelli Tedaviler (fitoterapi)
13 Eski Tıp Sistemleri(akupunktur, akupres, TENS)
14 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306725 TAT yöntemlerinden herhangi birini uygulayabilir.
2 1306729 TAT yöntemleriyle ilgili kanıt oluşturabilir.
3 1306731 Semptom yönetiminde kullanılabilecek TAT yöntemlerine karar verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4
2 5 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5
3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek