Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ609 Konsültasyon - Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Psikiyatrinin bir yan dalı olan konsültasyon-liyezon psikiyatrisi hakkında bilgilendirme Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği rol ve fonksiyonları doğrultusunda bilgilendirme Liyezon psikiyatri hemşireliği süreci modellerini uygulayabilmeyi sağlama Fiziksel Hastalıklara psikososyal uyumu sağlama Yaşam kalitesini arttırmak Hastalığın yol açtığı stres ve depresyonla baş etmeyi geliştirmeye yardımcı olma Fiziksel hastalık ile psikolojik bozukluklar arasındaki bağlantıyı kurmak ve birbirleriyle etkileşimlerini ortaya çıkarmak Ülkemizde KLP hemşireliğinin durumu ve uygulama alanları hakkında bilgi sağlama

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Serap GÜLEÇ, Yrd. Doç. Dr. Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wise M.G., Rundell J. R. Konsültasyon Psikiyatrisi Kısa Bir Rehber .1997 Özkan S. Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi 1998-199. İstanbul, 1999. Özkan S. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongre, Sempozyum, Kurs Programları 1990-2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste fiziksel hastalığın hasta, aile ve tedavi ekibi üzerindeki psikolojik etkileri, psikolojik ve davranışsal faktörleri yer alır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 80
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
36 Rapor 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 14
2 Final Sınavı 14 3 42
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğine giriş
2 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin tarihsel gelişimi
3 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin bileşenleri
4 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin hedefleri
5 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin rol ve sorumlulukları
6 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin uygulaması
7 Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliğinin yasal ve etik sorunları
8 Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisinde Temel Kavramlar
9 Genel Hastanelerde Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği
10 Fiziksel Hastalıklarda Psikiyatrik Bozukluklar
11 Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Tanılama
12 Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Girişimler
13 Fiziksel Hastalıklar Ve Tıbbi Girişimlerde Konsultasyon- Liyezon Psikiyatrisinin Yeri
14 Ülkemizde Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin Durumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255531 Fiziksel hastalığı olan hastaların bilgi ve psikososyal hemşirelik bakımının becerisine sahip olmak
2 1255532 Fiziksel hastalık ve psikiyatrik bozuklukları etkili öğrenebilmek
3 1255533 Konsültasyon-liyezon kavramını açıklayabilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4
2 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5
3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek