Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ613 Psikoterapi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin, psikoterapilere ilişkin temel kavramları ve psikiyatri hemşireliği temel prensipleri doğrultusunda öğrenebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Serap GÜLEÇ, Yrd. Doç. Dr. Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akkoyun F. (1998). Transaksiyonel Analiz. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Akkoyun F. (2001). Gestalt Terapi.Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Ardalı,C.& Erten,Y. (1999). Psikanalizden Psikoterapilere, İstanbul: Alf Yayınları. Babaoğlu, A.N. (2006). Psikoterapiler: Eğitim ve Süpervizyonlar, İstanbul: Morpa Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikoterapiler konusunda temel bilgi, psikoterapi çeşitlerinin genel olarak gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca grup psikoterapisi konusunda temel oluşturacak bilginin genel kapsamının verilmesi ile öğrencide ilgi ve merak uyandırmak, daha sonra yapılacak psikoterapi uygulamaları için bilgi ve becerilerinin edinilmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 80
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 18 5 90
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoterapilere giriş Psikoterapi tarihçesi Psikoterapilerde tedavi bileşenleri Psikoterapi çeşitleri
2 Psikanaliz Psikanaliz kuramı Psikanalizin tarihçesi Psikanalizde önemli kavramlar
3 Psikanalitik Yönelimli Psikoterapiler Psikanalitik yönelimli psikoterapilerin psikanalizle ilişkisi Psikanalizle benzerlikler Psikanalizle ayrılıklar Kısa süreli dinamik psikoterapiler
4 Psikanaliz ve psikanalitik yönelimli psikoterapi uygulama alanları Benlik saygısı sorunları Katı üstbenlik sorunları
5 Kayıp duygusu ile ilgili sorunlar Hayal kırıklığı, aldatılma ve güvensizlik sorunları Ben merkezcilik sorunları İnkar düzeneği ve sorunları Nesne ilişkileri kuramı ve nesne ilişkileri sorunları
6 Davranışçı psikoterapiler Davranışçı kuram Davranışçı tedavilerin tarihçesi Davranışçı tedaviler ve öğrenme ilkeleri
7 Davranışçı tedavide sorun davranışın gelişimi Davranışçı tedavide sorun davranışın tedavisi ve vaka formülasyonu
8 Bilişsel Terapiler Bilişsel kuram
9 Bilişsel terapilerin tarihçesi Bilişsel terapilerin uygulama alanları Bilişsel terapilerde önemli kavramlar
10 Bilişsel davranışçı terapiler Bilişsel davranışsal terapilerin özellikleri Bilişsel davranışsal terapi için hasta seçimi
11 Kişilerarası ilişkilere yönelik terapiler
12 Transaksiyonel psikoterapi Ego durumları İyi ben kötü ben ve ilişkiler Transaksiyonun analizi
13 Şimdi ve burada (Gestalt) terapileri Geştalt kuramı ve tarihçesi Geştalt terapi yaklaşımlarının gelişimi ve temelleri Psikolojik sağlık
14 Terapötik ilişki ve geştalt terapisi Geştalt terapisinde temel kavramlar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255489 Kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımlarını belirler.
2 1255490 Ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olur.
3 1255491 Psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk ve iletişim ağı çalışmalarını yürütür.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4
3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek