Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PHŞ616 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders ile çocuk ihmali ve istismarı konusunda ileri düzeyde bilgili, şüpheli istismar olgularını tanıyabilen, istismara uğramış bir çocuğa terapötik yaklaşımı bilen, ihmal ve istismara yönelik Türkiye ve dünya profili ve önleyici yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Oya Sevcan ORAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gürhan N (2015). Her Yönüyle Çocuk İstismar ve İhmali (Sağlık-Yasa-Eğitim ve Aile Boyutu), Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 2. Topçu S (2009). Silinmeyen İzler Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali, Phoenix Yayınevi, Ankara. 3. Babaroğlu A (2013). Çocuk Psikolojisi Ve Ruh Sağlığı, Vize Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara. 4. Sanderson C (2004). Anne, Baba ve Öğretmenler İçin Çocuğun Cinsel Eğitimi ve Tacizden Korunma Rehberi, (Çeviri: Hekimoğlu Gül A ve Şar F) Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders çocuk ihmali ve istismarı ile ilgili konuları içerir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 20 1
34 Okuma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 18 5 90
34 Okuma 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstismar ve ihmale yönelik kavramlar: çocuk ve çocukluk, istismar.
2 Ekonomik istismar ve özellikleri
3 Duygusal istismar ve özellikleri
4 Cinsel istismar ve özelliklerİ
5 Fiziksel istismar ve özellikleri
6 Cinsel istismarcıların özellikleri
7 Çocuk istismarı ve ihmali açısından çocuk, anne-baba, aile ve toplumla ilgili ilgili risk faktörleri İhmal ve özellikleri
8 İnternet ve çocuk istismarı
9 Çocuk hakları
10 çocuk ihmal ve istismarının çocuk üzerindeki etkileri
11 Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili yapılan çalışmalar
12 İstismara uğramış bir çocukla görüşme
13 Çocuk istismar ve ihmalinin yasal boyutları
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255511 Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili kavramları bilir.
2 1255512 İstismar türlerini ve özelliklerini söyleyebilir.
3 1255513 İstismar ve ihmalin Türkiye’deki ve dünyadaki yaygınlığını bilir.
4 1255514 İstismar ve ihmalin yasal boyutları konusunda bilgi sahibidir.
5 1255515 İhmal ve istismara yönelik koruyucu yaklaşımları bilir.
6 1255516 İstismara uğramış bir çocukla terapötik iletişim sürecini bilir.
7 1255517 Çocuk haklarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5
2 5 5 3 5 3 4 3 5 5 3 5 5
3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4
4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4
5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5
6 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 3 5
7 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek