Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH619 Aile Sağlığı Hemşireliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, yaşlı bireylerin temel sağlık sorunlarını, psikososyal gereksinimlerini, evde ve kurumda yaşlı bireyin bakımının sağlanmasını ve yaşlı bakımı politikalarının belirlenmesinde halk sağlığı hemşiresinin sorumluluklarının öğretilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlknur Aydın Avci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilen M. (2004). Sağlıklı İnsan İlişkileri. Anı Yayıncılık, Ankara. 2. Cüceloğlu D. (1999). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitapevi. 12. Baskı. 3. Dönmezer İ. (2003). Ailede İletişim ve Etkileşim. Ege Üniversitesi Basımevi. 4. Fridemann M.L. (1995). The Framework of Systemic Organization. A Conceptual Approach to Families and Nursing. Sage Publications. Londra. 5. Friedemann M.L. Framework of Systemic Organization, http://www.fiu.edu/~friedmen. 6. Friedemann M.L., Mouch J. Racey T. (2002). Nursing the Spirit: The framework of systemic organization, Journal of Advanced Nursing (39)4: 325- 332. 7. Friedemann M.L.,Kurki P. A. Paavilainen E. (2003). Development of family assesment instrument for transcultural use, Journal of Transcultural Nursing, 14 (2): 90-99. 8. Friedemann M.M., Bowden R.V., Jones E.G. (2003). Family Nursing Research, Theory and Practice. Prentice Hall. New Jersey. 5th. Edition. 9. Güler Ç., Çobanoğlu Z. (1994). Sağlık Açısından Konutun Taşıması Gereken Özellikler. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi. 4(1), 28-33. 10. Köknel Ö. (1997). İnsanı Anlamak. Altın Kitaplar. İstanbul. 6. Baskı. 11. Kuisma M, Murtonen I, Paunonen et al (1997). Family Dynmics of Families with Mental Health Problems in Finland, Journal of Advanced Nursing, 20: 1111-1116. 12. Kurki PA, Friedemann ML, Paavilainen E. et et al (2001). Assessment of strategies in families tested by finnish families, International Journal of Nursing Studies, 38: 17-24. 13. Kurki PA, Lehti K, Paunonen M, Paavilainen E (1999). Family Member as a Hospital Patient: Sentiments and Functioning of the family, International Journal of Nursing Practice, 5: 155-163. 14. McCreary LL, Dancy BL (2004). Dimension of Family Functioning: Perspectives of Low-income African American Single-PArent families, Journal of Marriage and Family, 66: 690-701. 15. Nazlı S. (2001). Aile Danışması.Nobel Yayın Dağıtım . Ankara. 2. Baskı. 16. Ocakçı A. (2006). Çocuğun aile merkezli bakımı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Yayın no:31. Zonguldak. 17. Özsoy S.A, Temel A.B, Ergül Ş. (2007). Ailelerinin Fonksiyonel Etkiliğinde Davranışsal Stratejileri Değerlendirme. Ege üniversitesi bilimsel araştırma proje kesin raporu. Proje no: 04-HYO-008. 18. Pierce L (1997). The Framework of systemic Organization Applied to older adults as Family caregivers of persons with chronic illness and disability, Gastroentology Nursing, 20 (5): 168-175. 19. Whyte D. (1997). Explorations in Family Nursing. New Fetter Line. Londra.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşlılık ve yaşlanma teorileri, Yaşlı bireylerin temel sağlık sorunları, Yaşlıların psikososyal gereksinimleri, Yaşlı bireyler için evde sağlık hizmetleri, Yaşlı bireyler için uzun dönem kurum bakımı, Yaşlı bakımında halk sağlığı hemşiresinin rolleri, yaşlı politikaları ve yaşlı bakım hizmetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-dersin tanıtımı beklentiler
2 Ailenin tanımı, yapısı, aile tipleri
3 Aile hemşireliğinin teorik temelleri
4 Ailede iletişim ve iletişim süreçleri
5 Ailede roller yapısı
6 Ailede değerler, inançlar
7 Vize sınavı Midterm Exam
8 Aile ve sağlık ilişkisi
9 Yeni kurulan ailenin sağlık bakımı
10 Aile hemşireliği süreci
11 Maternite dönemi ailenin sağlık bakımı
12 Okul öncesi ve okul çağı çocuğu olan ailenin sağlık bakımı
13 Adölesan çağı çocuğu olan ailenin sağlık bakımı
14 Erişkin ve yaşlı bireylerin aile sağlık bakımı
15 Erişkin ve yaşlı bireylerin aile sağlık bakımı
16 Final sınavı Final EXAM

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451715 Ailenin yapısal özeliklerini açıklayabilme .
2 1451717 Aile hemşireliğinin teorik temellerini kavrayabilme
3 1451718 Aile içi dinamikleri tanımlayabilme
4 1451719 Ailede roller, güçler ve değerleri tanımlayabilme
5 1451721 Sağlıklı ailenin özelliklerini tanımlayabilme
6 1451723 Ailenin gelişimsel dönemlerinin farkında olabilme
7 1451725 Ailenin gelişimsel dönemlerine özgü risk yaklaşımıyla aile hemşireliği sürecini uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.