Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH620 İş Sağlığı Hemşireliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencinin iş sağlığı hizmetleri kapsamında hemşirenin rolleri, ekip içindeki önemi, işçi ve ailelerinin sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.İlknur AYDIN AVCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş sağlığının tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı -İş sağlığı hemşireliğinin tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı -İş sağlığı hemşireliğinin felsefesi, rolleri (bakım verici, danışman, savunucu, sağlık eğitimcisi, araştırmacı, yönetici), görevleri, uygulama standartları -Dünyada ve Türkiye’de iş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve bugünkü konumu ve örnek çalışmalar -İş sağlığı hizmetlerinde yasal ve etik konular

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı
2 Literatür tarama
3 İş sağlığının tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı
4 İş sağlığı hemşireliğinin tanımı, tarihçesi, önemi ve amacı
5 Dersin devamı
6 İş sağlığı hemşireliğinin felsefesi, rolleri (bakım verici, danışman, savunucu, sağlık eğitimcisi, araştırmacı, yönetici), görevleri, uygulama standartları
7 Dersin devamı
8 ARA SINAV
9 Dünyada ve Türkiye’de iş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve bugünkü konumu ve örnek çalışmalar
10 Dersin devamı
11 İş sağlığı hizmetlerinde yasa ve yönetmelikler
12 Dersin devamı
13 İş sağlığı hizmetlerinde etik konular
14 Dersin devamı
15 Dersin devamı
16 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217499 İş sağlığı ile ilgili kavramları tanımlayabilme
2 1217507 İş sağlığı hemşireliğinin sağlık ekibi içindeki önemini kavrayabilme
3 1217518 İş sağlığı hemşireliğinin rollerini içselleştirebilme
4 1217520 İş sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimini farkına varabilme
5 1217552 Ülkemizde iş sağlığı hemşireliğinin yasa ve yönetmeliklerdeki konumunu tartışabilme
6 1217572 İş sağlığı hemşireliği hizmetlerinde araştırma bulgularının kullanımının öneminin farkında olabilme
7 1217625 İş sağlığı hizmetlerinde yaşanan sorunlara etik yaklaşabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67427 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67428 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67429 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 67430 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67431 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 67433 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 67435 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 67436 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 67441 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 67432 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 67434 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 67437 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 67438 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 67439 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 67440 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.