Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH622 Sosyal Antrolopoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sosyal antropoloji ile ilgili temel kavramları, ilkeleri ve kuramları öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

.Dr. Öğr. Üye. Nuran MUMCU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Bates, Daniel G. 2009. 21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji, Çev: H.Ü. Öğretim Üyeleri, Ankara, İstanbul Bilgi Ün. Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antropolojinin ve temel alt disiplinlerinin tanıtımı, kültür kavramı ve başlıca kültürel öğelerin değerlendirilmesi ile antropoloji kuramlarının öğrenilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse ve antropolojiye giriş yok yok
2 Sosyal antropolojinin kapsamı yok yok
3 Sosyal antropoloji ve insanı inceleyen diğer disiplinler yok yok
4 Kültür kavramı yok yok
5 Teori ve antropoloji yok yok
6 Antropolojik çalışmalarda temel kuramsal yaklaşımlar yok yok
7 Aile, akrabalık yok yok
8 VİZE SINAVI MIDTERN EXAM yok yok
9 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet yok yok
10 Ekonomik ve Siyasal antropoloji yok yok
11 Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu yok yok
12 Kültürel antropolojinin başlıca konu alanlarında öğrenci sunumu yok yok
13 Günümüz dünyasında sosyal antropoloji ve disiplini etkileyen meseleler yok yok
14 Günümüz dünyasında sosyal antropoloji ve disiplini etkileyen meseleler yok yok
15 Genel sınav hazırlık yok yok
16 FİNAL SINAV FINAL EXAM yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442598 Antropolojinin kapsamı ve dört- disiplin yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olma
2 1442609 Evrenselcilik, bütüncüllük, entegrasyon ve kültürel görelilik gibi, sosyal antropolojinin temel temalarını ve bu disiplinin insanı inceleyen diğer disiplinlerle arasındaki ortaklıkları ve ayrışmaları açıklayabilme
3 1442614 Kültür kavramının tarihçesi hakkında bilgi sahibi olacak ve neden bu kavramı tanımlamanın zor olduğunu; kültürleri anlayabilmek için nasıl kullanılması gerektiğini söyleyebilme
4 1442618 Teorinin ne olduğunu ve antropolojideki önemini kavrayacak ve disiplinin temel kuramsal yaklaşımlarını tanıma
5 1442638 Kültür ve iletişim, ekonomik sistemler, siyasi sistemler, evlilik ve akrabalık, etnisite ve toplumsal tabakalaşma, sosyalleşme ve toplumsal cinsiyet ve din gibi kültürel antropolojinin temel konu alanları hakkında bilgi sahibi olma
6 1442651 Günümüz dünya sisteminin, gerek disiplinin kendisi gerekse sorunsalını oluşturan konular üzerindeki etkilerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.