Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH624 Geriatri Hemşireliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili teorik bilgi ve yaşlı bireye bakım ilkelerini kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Birsen ALTAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Intensive and Critical Care Nursing 2-Critical care medicine 3-Critical care Quarterly 4-Yoğun bakım hemşireliği dergisi 5-Yoğun Bakım Tanı ve Tedav i 6-Critical care Nursing of the Elderly 7- Plans of care for specialty:Gerontological Nursing DERS ARAÇLARI: Office Yazılımı (power point), Slayt,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili teorik bilgi ve yaşlı bireye bakım ilkelerini kapsar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşlılık ve Geriatri Hemşireliği;Yaşlılık, önemi, yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan biyo-psiko-sosyal değişiklikler, geriatri hemşireliğinin gelişimi yok yok
2 Yaşlı Bireyler ve Etik Sorunlar; Yaşlı bireye yaklaşımda etik ilkeler, yaşlı bireylerle ilgili ortaya çıkan etik sorunlar yok yok
3 Geriatrik Aciller; Düşmeler, infeksiyon, mental durumda değişme, yanlış ilaç kullanımı, MI yok yok
4 Yaşlılarda KAH ve HT ;Yaşlılarda sıklıkla karşımıza çıkan sağlık sorunlarından KAH ve HT’ un kontrol altına alınması ve hemşirenin fonksiyonu yok yok
5 Yaşlılarda Beslenme Sorunları; Ağız ve diş sorunu olan yaşlının beslenmesi, demir ve vitamın eksiklikleri, özel diyeti olan yaşlıya yaklaşım yok yok
6 Yaşlılarda Boşaltım Sistemi Sorunları; İnkontinanslar, konstipasyon ve ishali olan yaşlıya bakım yok yok
7 Alzheimer, Demans ve Depresyondaki Yaşlıya Yaklaşım; Alzheimer, demans ve depresyondaki yaşlıya hemşirelik yaklaşımı yok yok
8 VİZE SINAVI yok yok
9 Yaşlılarda İlaç Kullanımı; İlaç kullanımı ilkeleri, ilaç tedavisi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ve nedenleri yok yok
10 Yaşlıların Evde Bakımı; Yalnızlık ve yaşlı birey, yaşlı birey ve ailesi, yaşlı bireylerin evde bakım gereksinimleri yok yok
11 Yaşlılarla İlgili Sosyal Politikalar; Dünyadaki ve ülkemizdeki yaşlılık ile ilgili politikalar, geriatrik merkezlerin örgütlenmesi yok yok
12 Yaşlılarla İlgili Sosyal Politikalar; Dünyadaki ve ülkemizdeki yaşlılık ile ilgili politikalar, geriatrik merkezlerin örgütlenmesi yok yok
13 Yaşlılarla İlgili Sosyal Politikalar; Dünyadaki ve ülkemizdeki yaşlılık ile ilgili politikalar, geriatrik merkezlerin örgütlenmesi yok yok
14 final Sınavı yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226613 Yaşlılık ve Geriatri Hemşireliği;Yaşlılık, önemi, yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan biyo-psiko-sosyal değişiklikler, geriatri hemşireliğinin gelişimi
2 1226622 Yaşlı Bireyler ve Etik Sorunlar; Yaşlı bireye yaklaşımda etik ilkeler, yaşlı bireylerle ilgili ortaya çıkan etik sorunlar
3 1226625 Geriatrik Aciller; Düşmeler, infeksiyon, mental durumda değişme, yanlış ilaç kullanımı, MI
4 1226630 Yaşlılarda KAH ve HT ;Yaşlılarda sıklıkla karşımıza çıkan sağlık sorunlarından KAH ve HT’ un kontrol altına alınması ve hemşirenin fonksiyonu
5 1226633 Yaşlılarda Beslenme Sorunları; Ağız ve diş sorunu olan yaşlının beslenmesi, demir ve vitamın eksiklikleri, özel diyeti olan yaşlıya yaklaşım
6 1226650 Yaşlılarda Boşaltım Sistemi Sorunları; İnkontinanslar, konstipasyon ve ishali olan yaşlıya bakım
7 1226658 Alzheimer, Demans ve Depresyondaki Yaşlıya Yaklaşım; Alzheimer, demans ve depresyondaki yaşlıya hemşirelik yaklaşımı
8 1226662 Yaşlılarla İlgili Sosyal Politikalar; Dünyadaki ve ülkemizdeki yaşlılık ile ilgili politikalar, geriatrik merkezlerin örgütlenmesi
9 1226665 Yaşlılarda İlaç Kullanımı; İlaç kullanımı ilkeleri, ilaç tedavisi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar ve nedenleri
10 1226674 Yaşlıların Evde Bakımı; Yalnızlık ve yaşlı birey, yaşlı birey ve ailesi, yaşlı bireylerin evde bakım gereksinimleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67427 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67428 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67429 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 67430 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67431 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 67433 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 67435 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 67436 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 67441 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 67432 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 67434 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 67437 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 67438 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 67439 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 67440 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.