Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HSH625 Hemşirelikte İletişim ve Süreçleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders sağlıklı, hasta bireyle ve grupla iletişimin temel ilkelerini, insan davranışlarının nedenlerinin anlaşılmasına yönelik teorileri, iletişimi etkileyen etmenleri, hemşirelikte iletişimin önemini kavrama ve profesyonel iletişim kurabilmenin yollarının öğrenilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hatice Kumcağız

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Stuart, G.W. (2009) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Elsevier, Missouri, USA. Townsend, MC. (2009) Psychiatric Mental Healt Nursing. Sixth Edition. David Company. Philadelphia. USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 Tanışma Ve Gereksinimlerin Belirlenmesi Kendini Tanıma 2 İletişim Engelleri-Kuramlar 3 Yükleme Kuramı 4 Patch Adams/ Film İzleme Ve Tartışma 5 Kişilerarası İlişkilerde Davranışlar Ve İletişim Biçimleri 6 Geribildirim Verme Ve Alma 7 Temel Görüşme Becerileri: Soru Sorma, Özetleme, Somutlaştırma, Sözsüz İletişim 8 Algı- Önyargı Ve Bilişsel Çarpıtmalar 9 Bilişsel çarpıtmalar uygulama 11 Dinleme- Empati 12 Çatışma Yönetimi 13 Hasta Hemşire İletişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 3 45
54 Ev Ödevi 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma Ve Gereksinimlerin Belirlenmesi Kendini Tanıma
2 İletişim Engelleri-Kuramlar
3 Yükleme Kuramı
4 Patch Adams/ Film İzleme Ve Tartışma
5 Kişilerarası İlişkilerde Davranışlar Ve İletişim Biçimleri
6 Geribildirim Verme Ve Alma
7 Vize Sınavı
8 Temel Görüşme Becerileri: Soru Sorma, Özetleme, Somutlaştırma, Sözsüz İletişim
9 Algı- Önyargı Ve Bilişsel Çarpıtmalar
10 Bilişsel çarpıtmalar uygulama
11 Dinleme- Empati
12 Çatışma Yönetimi
13 Hasta Hemşire İletişimi
14 Durumlar: Reflekşın Dersin Değerlendirilmesi
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452042 İletişimi etkileyen etmenleri açıklama
2 1452054 Kendini tanıma, değerleri ve iletişim özellikleri arasındaki ilişkiyi sorgulama
3 1452059 Çatışma çözüm yöntemlerini eleştirel tartışma
4 1452066 Çatışma yaşanan durumlarda iletişim becerilerini kullanma
5 1452069 Bireysel olarak etkili etkisiz iletişim özelliklerini ayırt etme
6 1452077 Profesyonel iletişim becerilerini kişilerarası ilişkilerde kullanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75159 1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Halk Sağlığı hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 75160 2. Halk Sağlığı hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 75161 3. Halk Sağlığı hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 75162 4. Halk Sağlığı hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 75163 5. Halk Sağlığı hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 75165 7. Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
7 75167 9. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
8 75168 10. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
9 75173 15. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
10 75164 6. Halk Sağlığı hemşireliği alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
11 75166 8. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
12 75169 11. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
13 75170 12. Halk Sağlığı hemşireliği alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 75171 13. Halk Sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
15 75172 14. Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.