Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETZ Tez 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersi; insan davranışlarını, davranış bozukluklarını, psikiyatri hemşireliğinin temel ilke, kavram, işlev ve sürecini, insan ilişkilerini geliştirme yollarını öğrenerek, bu alanda kazanılan bilgi, beceri ve tutumların ruh sağlığınıalanında bilimsel bir çalışma hazırlamasını amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Serap SEZGİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KİTAPLAR 1.Güleç C, Köroğlu E. (1997) Psikiyatri Temel Kitabı. 1 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 2.Güleç C, Köroğlu E. (1998) Psikiyatri Temel Kitabı. 2 nci basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 3.Amerikan Psikiyatri Birliği. (1994) Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı. Dördüncü Baskı (DSM IV). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, (Çeviren: E. Köroğlu), Hekimler Yayın Birliği, Ankara. 4.Öztürk O. (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Feryal Matbaacılık, Ankara. 5.Kozacıoğlu G. (1995) Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul. 6.Köroğlu E. (2004) Psikonozoloji/ Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri, Ankara. 7.Özcan A.(1996) Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Saray Tıp Kitabevi, İzmir. 8.Pektekin Ç. (1992) Psikiyatri Hemşireliği, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. 9.Tomruk, NB, Kutlar, MT, Canbek, Ö, Soysal, H. (2007) Elektrokonvulsif Tedavi Klinik Uygulama El Kitabı, Ece Matbaacılık, İstanbul 10.Velioğlu P. (1993) Psikiyatri Hemşireliğinde Yaklaşımlar, İstanbul. 11.Yüksel N. (2006) Ruhsal Hastalıklar,3. baskı, Özyurt Yayıncılık, Ankara. 12.Kaplan & Sadock. (2005) Klinik Psikiyatri, Çev: Aydın H, Bozkurt A. Güneş Kitabevi, İstanbul. 13.Kum N.(2000) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı Vehbi Koç Vakfı Yayınları, II.Baskı, İstanbul. YABANCI KİTAPLAR 1.Arnold E. Boggs KU. (1999) Interpersonal Relationship. Third Edition. Saunders Company, London. 2.Antai-Otong D (eds) (2003) Psychiatric Nursing. Biological&Behavioral Concepts. Thomson, Australia. 3.Barker PJ. Altschul AT. (1999) The Philosophy and Practice of Psychiatric Nursing, Churchill Lıvıngstone, Edinburg. 4.Barry PD. (2002). Mental Health and Mental Illness. Lippincott Company, Philadelphia. 5.Birckhead LM (eds). (1989) Psychiatric Mental Health Nursing.The Therapeutic Use of Self. Lippincott Company, Philadelphia. 6.Boyd MA. (2008) Psychiatric Nursing: Contemporary Practice. Lippincott Company, Philadelphia 7.Brooker C, Repper J. (1998) Serious Mental health Problems in the Community, Balliere Tindall, Philadelphia. 8.Carpenito LJ. (1999 ) Handbook of Nursing Diagnosis, Eight Edition, Lippincot Company, Philadelphia. 9.Carson VB. Arnold EN. (1996) Mental Health Nursing. Saunders Company, London. 10.Fortinash KM. Holoday-Worret PA. (1995) Psychiatric Mental HealtH Nursing. Mosby Company, Boston. 11.Harrison M, Howard D, Mitchell D.(2004) Acute Mental Health Nursing. Sage Publications. London. 12.Isaacs A. (2001) Mental Health and Psychiatric Nursing. 3rd Ed. Lippincott Company, Philadelphia. 13.Janosik HE, Davies JL. (1989) Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Jones and Bartlett Publishers, Boston. 14.Johnson BS. (1997) Adaptation and Growth Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Newyork. 15.Keltner NL. Schwecke LH. Bostrom CE. (1999) Psychiatric Nursing. Mosby Company, Boston. 16.Morrison P, Burnard P. (1997) Caring and Communicating. Macmillan Press, Second Edition, Hong Kong. 17.Shives LR. (1986) Basic Concepts of Psychiatric Mental Health Nursing. Lippincott Company, Philadelphia. 18.Stuart GW, Laraia MT. (1998) Principles Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Company, London. 19.Stuart GW, Sundeen SJ. (1991) Principles and Practice of Psychiatric Nursing. Mosby Year Book, London. 20.Sundeen SJ, Stuart GW, Rankin EA, Cohen SA. (1998) Nurse Client Interaction. Mosby Company, Boston.. 21.Varcarolis EM (eds). (1998) Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing. 3rd Ed. WB Saunders Company, Philadelphia. 22.Varcarolis EM &Halter MJ. (2009) Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing. A Communication Approach to Evidence-Based Care. Saunders Company, St. Louis. 23.Videbeck SL. (2004) Psychiatric Mental Health Nursing. 2nd Ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia. 24.Worley NK. (1997) Mental Health Nursing in the Community. Mosby Year Book, St. Louis. SÜRELİ YAYINLAR 1.Anadolu Psikiyatri Dergisi 2.Bağımlılık Dergisi 3.Çocuk Ve Gençlik Ruh Sağlığı 4.Düşünen Adam Dergisi 5.Klinik Psikiyatri Dergisi 6.Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 7.Kriz Dergisi 8.Nöropsikiyatri Arşivi 9.Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi 10.Türk Psikiyatri Dergisi 11.Türk Psikoloji Dergisi 12.Yeni Sympozyum Dergisi YABANCI SÜRELİ YAYINLAR 1.Acta Neuropsychiatrica 2.Archives of Psychiatric Nursing 3.Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing 4.International Journal of Mental Health Nursing 5.International Journal of Psychiatric Nursing Research 6.Issues in Mental Health Nursing 7.Journal of Addictions Nursing 8.Journal of Child And Adolescent Psychiatric Nursing 9.Journal of Forensic Nursing 10.Journal of Gerontological Nursing 11.Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 12.Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 13.Perspectives in Psychiatric Care

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders 2. yıl 1.dönem yüksek lisans düzeyindebir tez çaışmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
27 Makale Yazma 0 0 1
44 Makale Yazma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
27 Makale Yazma 1 100 100
28 Makale Kritik Etme 60 2 120
29 Bireysel Çalışma 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez Konusu Belirleme
2 Tez Konusu Belirleme
3 Tez Konusu Belirleme
4 Tez materyal metodunu belirleme
5 tez verilerini oluşturma
6 tez verilerini oluşturma
7 tez verilerini oluşturma
8 tez verilerini oluşturma
9 tez verilerini oluşturma
10 Tez İstatistik sonuçlarını belirleme
11 Tez yazma
12 Tez yazma
13 Tez yazma
14 tez yazma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
85860 1199466 psikiyatri alanları ve hemşireliği ile ilgilibilimsel çalışma yapma becerisi kazanması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67442 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 67443 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 67444 Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında terapötik iletişimi kullanır.
4 67445 Ruh Sağlığı ve Hsatalıkları hemşireliği alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 67446 Ruh Sağlığı ve hastalıkları ile ilgili merkezlerde terapötik ortamı düzenler.
6 67453 Ruh Sağlığının ve hemşireliğinin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
7 67448 Psikiyatrik hasta ile görüşme, veri toplama analiz etme ve gerekli iletişim tekniklerini kullanır.
8 67447 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
9 67449 Ruh Sağlığıve hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çalışmalar yapar yazar ve çözüm üretir.
10 67450 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili tüm merkezlerde psikiyatrik hasta ile terapötik iletişim tekniklerini kullanır.
11 67452 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
12 67451 Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.