Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖE613 Matematik Tarihi 927003 1 1 0

Dersin Amacı

Matematiksel kavramların tarihini gelişimi kavratmak. Tarihi gelişimin sınıf içi yansımalarını vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Mevlüde Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katz, V. 2000 . Using History to teach Mathematics. MAA Notes. [2] Sayılı A. 1991. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara [3] Yıldırım C. 1988. Matematiksel Düşünme. Remzi Kitabevi. [4] Davis P. J. ve Hersh R. 1980. Matematiğin Seyir Defteri. Doruk Yayınları.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematiğin kökeni, aksiyomatik geometrisinin doğuşu, Öklit geometrisinin etkileri, matematikte kesinlik, sayma sayılarından kompleks sayılara kadar olan gelişmeler, hesaplamanın aritmetik işlemlerden analize doğru gelişmesi, küme kavramı, fonksiyon kavramı, geometrinin Descartes ile birlikte cebirselleşmesi, koordinat düzleminden polar koordinat düzlemine geçiş, diferansiyel denklemlerin çıkışı ve kullanım alanlarının yaygınlaşması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 50 50
6 Uygulama/Pratik 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiğin kökeni, MATEMATİK TARİHİ 1. HAFTA.docx
2 Geometrinin tarihçesi ve aksiyomatik geometrinin doğuşu MATEMATİK TARİHİ 2. HAFTA.docx
3 Öklit geometrisinin etkileri. Matematikte kesinlik. MATEMATİK TARİHİ 3. HAFTA.docx
4 sayma sayılarından kompleks sayılara kadar olan gelişmeler MATEMATİK TARİHİ 4. HAFTA.docx
5 hesaplamanın aritmetik işlemlerden analize doğru gelişmesi, MATEMATİK TARİHİ 5. HAFTA.docx
6 küme kavramı ve tarihsel gelişimi, MATEMATİK TARİHİ 6. HAFTA.docx
7 fonksiyon kavramıve tarihsel gelişimi, MATEMATİK TARİHİ 7. HAFTA.docx
8 geometrinin Descartes ile birlikte cebirselleşmesi, koordinat düzleminden polar koordinat düzlemine geçiş, MATEMATİK TARİHİ 8. HAFTA.docx
9 diferansiyel denklemlerin çıkışı ve kullanım alanlarının yaygınlaşması. MATEMATİK TARİHİ 9. HAFTA.docx
10 Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanımının teorik temelleri MATEMATİK TARİHİ 10. HAFTA.docx
11 Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanımına örnek uygulamaların tartışılması MATEMATİK TARİHİ 11. HAFTA.docx
12 Öğrenci sunumları MATEMATİK TARİHİ 12. HAFTA.docx
13 Öğrenci sunumları MATEMATİK TARİHİ 13. HAFTA.docx
14 Öğrenci sunumları MATEMATİK TARİHİ 14. HAFTA.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
90876 1161929 Matematiğin doğuşu, gerekliliği ve gelişimine etki eden faktörleri tanıyacak
90877 1168192 Aksiyomatik geometrinin gerekliliğini kavrayacak
90878 1176198 Öklit geometrisinin etkilerini değerlendirecek
90879 1183895 Aritmetik, cebir, analiz, diferansiyel denklemleri, vb. kavramların tarihçesini bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama