Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 927003 1 2 8

Dersin Amacı

nicel çalışmalarda gerekli temel bilgilerin İstatiksel Paket program la uygulamalarının yapılması sonuçların analiz ,değerlendirme ve yorumlarının yapılabilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi , Kaan Kitabevi Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem-a 7.Baskı SPPSS for Windows Step By step ,Pearson Pub.Darren George SPSS 15.0 Veri Analizi Yöntemleri, U Erman Eymen SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri , Asil Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

SPSS için bazı basit windows uygulamaları Data giriş-çıkışı Anket , Ölçek, Test ( Başarı , Ön test v.b) lerin uygulanışları ve değerlendirmeleri Data listeleme-oluşturma SPSS de grafik çizme, çıkış alma Bir istatistiksel test seçimi Geçerlik-Güvenirlik Analizleri . İki örnek ortalamalarının karşılaştırılması Parametrik Metodlar: T testi ,Tek yönlü Anova, İki yönlü Anova, Manova,Ancova . Non Parametrik Metodlar : Ki-kare, Wilcoxon, Mann-Whitney-U Testleri Non Parametrik Metodlar (devam): İşaret ,Chocran Kolmogorow-Smirnow Testleri Korelasyon Analizi ,Regrasyon Analizi Faktör Analizi , Diskriminat Analizi Kümeleme Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 13 3 39
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 11 3 33
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SPSS için bazı basit windows uygulamaları
2 Data giriş-çıkışı
3 Anket , Ölçek, Test ( Başarı , Ön test v.b) lerin uygulanışları ve değerlendirmeleri
4 Data listeleme-oluşturma
5 SPSS de grafik çizme, çıkış alma
6 Bir istatistiksel test seçimi
7 Geçerlik-Güvenirlik Analizleri
8 İki örnek ortalamalarının karşılaştırılması
9 Arasınav
10 Parametrik Metodlar: T testi ,Tek yönlü Anova, İki yönlü Anova, Manova,Ancova
11 Non Parametrik Metodlar : Ki-kare, Wilcoxon, Mann-Whitney-U Testleri
12 Non Parametrik Metodlar (devam): İşaret ,Chocran Kolmogorow-Smirnow Testleri
13 Korelasyon Analizi ,Regrasyon Analizi
14 Faktör Analizi , Diskriminat Analizi
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103312 1184556 Değerlendirme ve yorumlar bir istatistiksel paket program ile yapılır
103313 1156951 Hipotez testleri öğrenilir ve bir istatistiksel paket programla analiz edilir
103314 1161589 Uygulamalarda çıkan sonuçların analizi bir istatistiksel paket programla yapılır
103315 1182371 Yapılan nicel çalışmalar bir istatistiksel paket programla değerlendirilip Analiz –sentez edilir
103316 1160839 Elde edilecek ham verilerin bir istatistiksel paket program ile uygulamaları yapılır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama