Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eğitim ve sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan istatistiksel metodları ve teknikleri kuramsal temelleriyle birlikte tanıtmak, metod ve tekniklerin kullanılışına ait örnekler vermektir. Hipotez testi araştırmalarında kullanılan yöntemleri ve bunların çeşitli aşamalarını değerlendirmek. Dersin odağı nicel araştırma yöntemlerinin mantığını, alternatiflerini, kuvvetli ve zayıf yönlerini kavramsal bir çerçeve içerisinde tartışmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• İbrahim Armağan, Bilimsel Yöntem (DEÜ) Yöntem Bilim,1983. • İbrahim Armağan, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,1983. • Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, 2000. • Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, TÜBİTA, 2000. • E. P. Beiley, P. A. Powell, J. M. Shuttleworth, Bilimsel Makaleleri Hazırlama Ve Yazım Tekniği, Birsen Yayınevi, 1994. • Türkkaya Aböv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Savaş Yayınları, 1982. • Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunlar Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. • J. Borzun, H. F. Graff, Modern Araştırmacı, TÜBİTAK, 1999. • P. B. Medawar, Genç Bilim Adamına Öğütler, TÜBİTAK, 1999. • Ural Armay, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Der Yayını, 1998. • Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Yayını, 1983. • B. Russell, Modern Bilimin Oluşumu TÜBİTAK, 2000. • E.Stroker, Bilim Kuramına Giriş, Gündoğan Yayınları, 1995. • Kaya Can, Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, 1999. • Kot A. Atasoy, Y. Sey, A. Yücel, Kısaltılmış Ondalıklı Tasnif, İTÜ yayınları, 1968. • P.Burke, Bilginin Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001. • Niyazi Karasar, Araştırmalarda Rapor Hazırlama. • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi. • Fatih Pakdil, Mimarlık Araştırmaları İçin Bilimsel Araştırma Yöntemi, YTÜ, 1993. • Rıfkı Arslan, Ayşenur Ökten, Araştırma Yöntemleri, YTÜ, 1994. • Programını Yazma Kılavuzu, Nesil Yayınevi, 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim istatistiği üzerinde durulması veya başka bir ifadeyle eğitimde sıkça kullanılan istatistiksel işlemler anlatılması. Bu anlatımların, eğitim araştırmalarında sıkça kullanılan bilgisayar paket programlarına yönlendirilerek ve paket programların içeriği ile bilgisayar kullanımlarının açıklanması ve uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 3 3
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim Araştırmalarına Genel Bir Bakış. Temel Terimler
2 Araştırma Planı, Teori ve Hipotez
3 Literatür Tarama ve Önemi
4 Araştırmaların değerlendirilmesi ve meta analiz
5 Örnekleme Yöntemleri
6 Ölçme ve Ölçek Çeşitleri
7 İç ve Dış Geçerliliğe Yönelik Tehditler
8 Deneysel ve yarı-deneysel desenler
9 Ara Sınav
10 İstatistik ve İlgili Bazı Temel Kavramlar
11 Verilerin Düzenlenmesi ve Merkeze Yığılma Ölçüleri
12 Değişim Ölçüleri
13 Korelasyon
14 Hipotez Testi
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453249 Korelasyon, regresyon ve varyans analizini anlama
2 1453250 Betimleyici ve vardamsal istatistik arasındaki farkları tanıma
3 1453251 Deneysel ve yarı deneysel çalışma yöntemlerini anlama
4 1453252 Bilimsel araştırma sürecinde kütüphaneyi ve online veri tabanlarını kullanabilme
5 1453253 İstatistiki hipotez testini anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.