Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE613 İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; İlköğretim fen eğitimini etkileyen öğrenme kuramlarını incelemek, İlköğretim fen ve teknoloji öğretimi müfredat programlarını incelemek, İlköğretim fen eğitiminde Türkiye ve dünyadaki yeni kuram ve modelleri incelemektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Doç. Dr. Alipaşa Ayas Fen Bilgisi Eğitimi ve Yapısalcı Yaklaşım - A. İşman, Ç. Baytekin, F. Balkan, M. B. Horzum, M. Kıyıcı Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Yenilikler-1 -Yaşar Ersoy

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretim fen eğitimi ve öğrenme kuramları. İlköğretim fen eğitiminde öğrenme halkası yaklaşımı. İlköğretim fen eğitiminde bütünleştirici yaklaşım. İlköğretim fen ve teknoloji dersi müfredat programı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 94 94
2 Final Sınavı 1 94 94

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretim fen eğitimi yaklaşımlarının fen eğitimindeki etkiliği
2 İlköğretim fen eğitimindeki yaklaşımlar ve müfredat programları
3 İlköğretim fen eğitiminde geleneksel yaklaşımlar ve kuramlar
4 İlköğretim fen eğitiminde geleneksel yaklaşımlar ve kuramlar
5 İlköğretim fen eğitiminde modern yaklaşımlar ve kuramlar
6 İlköğretim fen eğitiminde modern yaklaşımlar ve kuramlar
7 Ara Dönem Sınavı
8 İlköğretim fen eğitiminde öğrenme halkası yaklaşımı
9 İlköğretim fen eğitiminde öğrenme halkası yaklaşımı örnek uygulamalar
10 İlköğretim fen eğitiminde bütünleştirici yaklaşım
11 İlköğretim fen eğitiminde bütünleştirici yaklaşım örnek uygulamaları
12 İlköğretim fen ve teknoloji dersi eski müfredat programlarının incelenmesi
13 İlköğretim fen ve teknoloji dersi yeni müfredat programının incelenmesi
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452245 İlköğretim fen eğitimi ve öğrenme kuramlarını tanımlar.
2 1452247 İlköğretim fen eğitiminde öğrenme halkası yaklaşımını betimler.
3 1452262 İlköğretim fen eğitiminde bütünleştirici yaklaşımı tanımlar.
4 1452271 İlköğretim fen ve teknoloji dersi müfredat programını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.