Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE619 Karşılatırmalı İlköğretim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Türkiye'deki ilköğretim kademesinin incelenmesi ve dünyadaki diğer eğitim sistemlerindeki ilköğretim ile farklı açılardan karşılaştırılarak analiz edilmesidir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahenk Erkan., S. S. (2013). Türkiye-Fransa İlköğretim Eğitim Sistemlerinin ve İngilizce Ders Programlarının Karşılaştırılması. Turkish Studies. Kilimci, S. (2006). Almanya, Fransa, İngiltere Ve Türkiye’de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana. Küçükoğlu, A. ve Kızıltaş, E. (2012). Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Rusya ve Türkiye Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması. İlköğretim On-line Dergisi, 11(3), 660-670. Ministère de l’éducation nationale (2010). Qu'apprend-on à l'école élémentaire?: les programmes officiels 2010-2011. France: CDRP / XO Editions, Paris. Balcı., A. (2011). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Pegem Yayıncılık. Ankara. Yüceer D., Coşkun Keskin., S. (2012). Danimarka ve Türk Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Düzeyinde Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’de ilköğretim (amacı, ilkeleri, süresi, yöneltme, verimlilik ve etkililik, öğretmen yetiştirme), Asya ülkelerindeki ilköğretimin Türkiye ile karşılaştırılması (Suriye, Irak, İran, Hindistan, Rusya, Çin, Japonya), Avrupa ülkelerindeki ilköğretimin Türkiye ile karşılaştırılması (Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, İspanya, Portekiz İngiltere), Afrika ülkelerindeki ilköğretimin Türkiye ile karşılaştırılması (Mısır, Cezayir, Tunus, Güney Afrika), Amerika ülkelerindeki ilköğretimin Türkiye ile karşılaştırılması (Kanada, ABD, Meksika, Brezilya, Arjantin), Avustralya ve Yeni Zelanda’daki ilköğretimin Türkiye ile karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 93 93
2 Final Sınavı 1 94 94

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Eğitim Sistemi'nin Sosyal ve Siyasal Yapılanması
2 Türk Eğitim Sistemi'nin Okul Sistemi Yapılanması
3 Türk Eğitim Sistemi'nde Örgün Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme
4 Türk Eğitim Sistemi'nde İlköğretim
5 Türk Eğitim Sistemi'nde İlköğretim
6 Türk Eğitim Sistemi'nde İlköğretim
7 Ara Dönem Sınavı
8 Türkiye ve A.B.D. Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Boyutunda Karşılaştırılması
9 Türkiye ve Almanya Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Boyutunda Karşılaştırılması
10 Türkiye ve Rusya Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Boyutunda Karşılaştırılması
11 Türkiye ve Finlandiya Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Boyutunda Karşılaştırılması
12 Türkiye ve Japonya Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Boyutunda Karşılaştırılması
13 Türkiye ve İsviçre Eğitim Sistemlerinin İlköğretim Boyutunda Karşılaştırılması
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214202 Eğitim, öğretim ve eğitim sistemi kavramlarını açıklayabilme.
2 1214249 Eğitim sistemini meydana getiren ögeleri ifade edebilme.
3 1214250 Türk Eğitim Sistemi ve ilköğretim hakkında bilgi sahibi olabilme.
4 1214265 Türk Eğitim Sistemi ile diğer ülkelerin eğitim sistemlerini ilköğretim düzeyinde karşılaştırabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68022 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 68023 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 68024 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 68025 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 68026 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.