Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; geçmişten günümüze eğitimci bilim adamlarının meydana getirdikleri öğrenme kuramlarını incelemektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özden, Y. (2005). Öğrenme ve Öğretme. Pegem A Yayıncılık. Ankara. Oral, B. (2014). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegem A Yayıncılık. Ankara. Schunk, D.H. (2013). Öğrenme Teorileri. Nobel Yayıncılık. İstanbul. Büyükalan Filiz, S. (2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara. Tusting, K. & Barton, D. (2011). Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri. Dipnot Yayıncılık. Ankara. Fer, S. (2000). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları . Anı Yayıncılık. Ankara. Gagné, R. (1985). The conditions of learning and theory of instruction. 4th edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., Florida-ABD.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme, öğretme ve temel kavramlar, davranışçı öğrenme kuramları, bilişsel öğrenme kuramları, duyuşsal öğrenme kuramları, benlik gelişimi, beyin temelli öğrenme kuramları, yapılandırmacılık, çoklu zeka kuramı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 94 94
2 Final Sınavı 1 93 93

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme kuramlarına giriş
2 Öğrenme kuramları - Temel kavramlar
3 Davranışçı Öğrenme Kuramları
4 Davranışçı Öğrenme Kuramları
5 Bilişsel Öğrenme Kuramları
6 Bilişsel Öğrenme Kuramları
7 Ara Dönem Sınavı
8 Duyuşsal Öğrenme Kuramları
9 Duyuşsal Öğrenme Kuramları
10 Beyin Temelli Öğrenme Kuramları
11 Çoklu Zeka Kuramı
12 Öğrenmeye farklı bir bakış: Yapılandırmacılık
13 Öğrenmeye farklı bir bakış: Yapılandırmacılık
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214291 Öğrenme kuramlarına ait kavram ve tanımları ifade edebilme.
2 1214306 Davranışçı öğrenme kuramını ve temsilcilerini açıklayabilme.
3 1214309 Bilişsel öğrenme kuramları hakkında bilgi sahibi olabilme.
4 1214311 Beyin temelli öğrenme kuramlarını açıklayabilme.
5 1214319 Duyuşşal öğrenme kuramlarının özelliklerini ifade edebilme.
6 1214328 Öğrenme kuramlarını kıyaslayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68022 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 68023 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 68024 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 68025 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 68026 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.