Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE639 Öğrenme Kuramları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İnsanın gelişim özellikleri ve eğitim açsında doğurguları ve öğrenme kuramlarına göre öğrenme ilkeleri bilgisi; gelişim ve öğrenme ilkelerine göre öğretimin planlanması yeterlikleri kazanabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Learning and Instruction: Theory into Practice. Gredler, M. Öğrenme ve Öğretme Süreci-Nobel Yayınları Senemoğlu, N. 2004. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsanın gelişim özellikleri, öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavram-ilke-sınıflamalar bilgisi, kuram\yaklaşımların öğrenmeye ilişkin ilkeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 13 3 39
21 Rapor Sunma 13 1 13
27 Makale Yazma 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar.
2 İnsanın gelişim özelikleri ve boyutları.
3 Gelişimin boyutları.
4 Davranışçı öğrenme kuramı.
5 Davranışçı öğrenme kuramı.
6 Klasik koşullanma.
7 Edimsel koşullanma.
8 Bağlaşımcılık.
9 Ara sınav
10 Sosyal bilişsel kuram.
11 Bilişsel öğrenme kuramı.
12 Gestalt kuramı.
13 Bilgiyi işleme kuramı.
14 Öğrenme-öğretme modelleri.
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228276 Öğrenci öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramları bilir.
2 1228282 Öğrenci öğrenme kuram\yaklaşımlarını açıklar.
3 1228284 Öğrenci öğrenme ile ilgili temel ilkeleri açıklar.
4 1228286 Öğrenci bir kuram\yaklaşımı temel alarak bir eğitim durumu düzenler.
5 1228288 Öğrenci kuram\yaklaşımların benzer\farklı yönlerini analiz eder.
6 1228290 Öğrenci bir eğitim durumları düzeneğini öğrenme-öğretme kuramlarına uygunluğu açısında değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68022 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 68023 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 68024 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 68025 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 68026 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.