Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANA602 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Anatomi eğitimi boyunca kullanılacak olan ortak dilin, terminolojinin öğretilmesi ve öğrencinin diğer dersleri takip edecek duruma getirilmesidir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders teorik ve pratik bölümlerinden oluşur. Teorik olarak anlatılan yapılar pratikte kadavra, piyes, diyagram ya da modeller üzerinden öğretilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cumhur M. Temel Anatomi, 1. Baskı, METU Press, Ankara, 2001 Snell RS. (Çev: Yıldırım M.). Klinik Anatomi. 1. Baskı. Little, Brown and Company. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, 1998; 276-281, 294 Moore KL, Dalley AF. Clinically Oriented Anatomy. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia – Baltimore – New York – London – Buenos Aires – Hong Kong – Tokyo –Sydney, 1999 Netter FH, İnsan Anatomisi Atlası, İkinci Baskıdan Çeviri, (Çev. Ed: Prof. Dr. Meserret Cumhur), Palme Yayıncılık, Ankara, 2002 Staubesand J, Ferner H (Çev. Ed: Arıncı K). Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Ozan H, Ozan Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2004

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 30 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
24 Seminer 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi terminolojiye giriş
2 Latin alfabesinin fenotik Özellikleri
3 Latince isimler ve çekimleri, latincede küçültme şekilleri
4 Latince sıfatlar ve kıyas dereceleri, sayı sıfatları, birleşik isimler ve sıfatlar
5 Latincede tanımlar ve karma tamlamalar
6 Grekçe ve latince kökenli türetme örnekleri
7 Sık kullanılan anatomik kökler
8 Ara sınav
9 Önekler ve Son ekler
10 Nomenklatürde lokalizasyonu belirten kelimeler, hareketle ilgili terimler
11 Tıbbi Terimler, Tıp literatüründe kısaltmalar ve Klinik terminoloji
12 Vücuttaki sistemlere ait Anatomik, semptomsal, tanısal ve cerrahi terimler
13 Vücuttaki sistemlere ait Anatomik, semptomsal, tanısal ve cerrahi terimler
14 Vücuttaki sistemlere ait Anatomik, semptomsal, tanısal ve cerrahi terimler
15 Anatomi tarihçesi.
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98716 1223246 Anatomi eğitimi boyunca kullanılacak olan ortak dilin, terminoloji öğrenilir ve öğrenci diğer dersleri takip edecek duruma gelir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67037 Anatomi Anabilim Dalında teorik ve uygulamalı bilgileri genel düzeyde elde etmiş olma
2 67038 Yüksek lisans süresince genel bilgi artırımı, uygulama takibi ve yönetimini öğrenme, anatomik yapıları tanımlayabilme
3 67039 Yüksek lisans tezi yapabilcek çalışmalara ve uygulamalara katılarak sorumluluk alma ve yeteneklerini arttırma
4 67042 Yüksek lisans süresince girisimcilik yeteneğini ve yönlerini arttırma
5 67040 Ögrenme yetkinliklerini çeşitlendirme ve arttırma
6 67041 Bölüm içi ve dışı iletişime açık, öğrencilerle iletişim kurma ve iletişim yetkinliklerini arttırma