Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Türkiyenin sosyal ve ekonomik yapı özelliklerini tanımaları, Türkiyenin toplumsal yapısının niteliklerini, değişme dinamiklerini, görünümlerini anlamaları, kavramaları, değerlendirmelerini sağlamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kongar, Emre. Türkiyenin Toplumsal Yapısı. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1994. 2-Türkdoğan, Orhan, Türk Toplum Yapısı, Çamlıca Yayınları, İstanbul,2002 3-Kafesoğlu, İbrahim, , Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul, 1999 4-Birsen Gökçe, Türkiye´nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş yayınları, Ankara, 1996 5- Bilgiseven, Amian Kurtkan, Türkiye´de Sosyal Çözülme Tehlikeleri, Filiz Kitabevi,İstanbul, 1990 6-Mardin, Şerif, Tabakalaşmanın Tarihsel Belirleyicileri: Türkiye´de Toplumsal Sınıf ve Sınıf Bilinci, (Çev. Nuran Yavuz) , Türkiye´de Toplum ve Siyâset Makaleler 1, 2. Baskı, İstanbul 1991 7-Memiş, Ekrem, Eskiçağda Türkler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2002 8-Güngördü, Ersin, Türkiye´nin Beşeri (Nüfus-Yerleşme) ve Ekonomik Coğrafyası Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2006 9-Karpat, Kemal,Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus İmge Kitapevi , İstanbul, 2002 10- Zencirkıran, Mehmet, Türkiye´nin Toplumsal Yapısı, Nova YayınlarıAnkara, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine sosyal yapının değişimi. Cumhuriyet döneminde Türkiyenin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Teknolojik gelişmenin toplumsal yapıya etkisi. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Türk ekonomisinin geçirdiği evreler. Türkiyenin ekonomik yapısı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiyede Toplumsal yapının temelleri (Osmanlıdan Cumhuriyete)
2 Osmanlı Dönemi Nüfus Yapısı Özellikleri
3 Türkiyenin kültürel yapısı
4 Türkiyenin ekonomik yapısı, ekonomik uygulama ve koşullar
5 Türkiye´de Yerleşme Tipleri
6 Kentleşme
7 Türkiyede nüfus dağılımı
8 Türkiyede etnik gruplar
9 Ara Sınav
10 Türk aile yapısındaki değişimler
11 Türkiyede din
12 Sosyal Sınıflar
13 Sanayideki gelişmeler
14 Genel değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441636 Türkiye´nin sosyal-kültürel ve ekonomik yapısını tanımlar.
2 1441645 Türk toplum yapısını analiz eder.
3 1441651 Sosyal hizmet uygulamalarında toplumsal yapıyı açıklar.
4 1441673 Türk toplumunun değişim sürecinde geçirdiği evreleri sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.