Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çocuğu ve genci tanıyarak yaş, cinsiyet ve ruh haline uygun eserlerin tespiti, okuma ve öğrenmeyi ihtiyaç haline getirebilme, anlamayı, yazılı ve sözlü anlatmayı geliştirme. Edebiyata ilgiyi yükselterek, eleştirel düşünceyi gerçekleştirme, eserlerin içeriklerinden hareketle olumlu davranışların sezdirilmesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Enver Naci GÖKŞEN, Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız, Remzi K.1985 Kemal Yüce , Çocuk Edebiyatı, Lisans yayıncılık,2007 Ferhan OĞUZKAN, Çocuk edebiyatı, Anı yayınları,Ank.2000 Adnan Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk ve gençlik edebiyatına duyulan ihtiyaç; tanımı, yorumu, Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalar, öğrencilerin seviye ve ihtiyaçlarına yönelik kitapların seçiminde ölçütler, öğretmenlerin katkı ve yönlendirmesi, edebi türler üzerine örnek metin incelemeleri, kitap listeleri oluşturma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem boyunca faydalanılacak kaynaklar ve okunacak eserlerin tanıtımı (eser inceleme: Ömer Seyfettin:Pembe İncili Kaftan)
2 Çocukluk, gençlik/ergenlik dönemi (Aşık Hasan, Yaş destanı, Tarık Buğra
3 Çocukluk, gençlik ve aile ilişkileri (Mustafa Kutlu, Bu böyledir)
4 Çocukluk, gençlik ve aile ve akran ilişkileri,(Anna Masala, Türk Nineleri)
5 Çocukluk ve gençlik edebi (estetik gelişim, kuran kıssaları, mesnevi, bostan gülistan’dan seçme hikayeler
6 Duygusal gelişim ve şiir
7 Duygusal gelişim ve hikaye
8 Fikri gelişim ve şiir
9 Ara Sınav
10 Fikri gelişim ve hikaye
11 Ahlaki gelişim ve edebiyat
12 Mizahi gelişim ve edebiyat
13 Sınavlara yönelik olarak verilen romanların değerlendirilmesi
14 Genel değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1441697 Seviyelere göre ilgi çekici eserler oluşturabilmek, eser listesi yapabilmek
2 1441705 Okumayı bir ihtiyaç haline getirebilmek
3 1441754 Edebi eserlerden hareketle örnek tipler bulabilmek ve onlara özenebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.