Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıl Yürütme (Argüman Geliştirme) 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Argümantasyona dayalı fen öğretiminin önemini kavratmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilim Eğitiminde yapılandırmacı paradigma Prof.Dr. fitnat Köseoğlu Dr. Halil Tümay

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Argümantasyon, argümantasyona dayalı öğrenme, fen öğretimi, bilimsel düşünme, akıl yürütme ve problem çözme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
27 Makale Yazma 1 50 50
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen ve Teknoloji Öğretiminde alternatif yaklaşımlar
2 Bilimin doğası, bilim eğitimi, bilim teknoloji okur yazarlığı kavramları
3 Yaratıcı eleştirel ve sorgulayıcı düşünmenin sağlanması ve önemi
4 Türkiye’de ve Dünyada bilim eğitiminde kullanılan yöntemler ve bilim eğitiminin durumu
5 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin temelleri ve metedolojisi
6 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin kavram ve tanımları
7 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin çeşitleri ve basamakları
8 Argumantasyona dayalı bilim eğitiminin fen ve teknolojisi dersindeki örnek uygulamaları
9 Ara sınav
10 Türkiye’de argumantasyona dayalı eğitime MEB eğitim sisteminin bakış açısı
11 Fen eğitimindeki argümantasyon çalışmalarıyla ilgili literatürü inceleme
12 Fen eğitimindeki argümantasyon çalışmalarıyla ilgili literatürü inceleme
13 Daha önce yapılan argümantasyon çalışmaları üzerine tartışma
14 Daha önce yapılan argümantasyon çalışmaları üzerine tartışma
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453182 Argümantasyonun teorik yönlerini açıklayabilme
2 1453183 Argümantasyon perspektifinden fen Eğitiminin nasıl öğreteceklerini anlayabilme
3 1453184 Argümantasyon ile fen eğitimini uygulayabilme
4 1453185 Argümantasyon ile bir proje tasarlayabilme
5 1453186 Argümantasyona ile fen eğitiminin ilişkisini belirleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75754 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 75755 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 75756 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 75757 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 75758 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.