Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Eğitimde drama kavramını, dramanın tarihsel gelişimini ve drama aşamalarını kavramak, drama ortamı ve drama lideri (öğretmen) niteliklerini, dramada kullanılabilecek teknikleri tanımak, dramayı eğitim öğretim etkinliklerinde bir yöntem olarak kullanmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adıgüzel,Ö. 2007; İlköğretimde Drama, Anadolu Üniversitesi Yayını, No1765, Eskişehir Önalan Akfırat, F. 2006 (Ed.); Yaratıcı Drama Dergisi, Çağdaş Drama Derneği Yayını, Cilt 1, Sayı 1, Ankara Kırkar, A., Yılmaz, N. 2008 İlköğretim Derslerinde Yaratıcı Drama Uygulamaları, Çınar Yayınları Karadağ, E., Çalışkan, N. 2005; İköğretimde Drama, Anı Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Drama teriminin tanımı ve anlamı
2 Drama teriminin benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı
3 Dramanın tarihi
4 Dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları
5 Dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması
6 Drama ortamı ve öğretmen nitelikleri
7 Drama da özel teknikler
8 Dramanın değerlendirilmesi
9 Ara Sınav
10 Uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun yaratıcı drama örnekleri
11 Yeni örneklerin geliştirilmesi
12 Geliştirilen drama örneklerinin uygulanması
13 Geliştirilen drama örneklerinin uygulanması
14 Genel Değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216813 Drama kavramının tanımını ve anlamını kavrayabilecek.
2 1216823 Dramanın bir yöntem olarak eğitim öğretimdeki gerekliliğini açıklayabilecek.
3 1216836 Drama türlerini açıklayabilme, dramanın dramatizasyon, tiyatro ve oyundan farklılıklarını söyleyebilecek.
4 1216886 Dramanın yurtdışındaki ve Türkiye\'deki tarihsel gelişimini kavrayabilecek.
5 1216908 Eğitimde dramanın temel öğelerini ve aşamalarını açıklayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68022 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 68023 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
3 68024 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
4 68025 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.
5 68026 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.